Hasle Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Segl fra 1648
Hasle Herred
Kortet er udarbejdet af Svend-Erik Christiansen
Hasle herred 1826

Historisk info om Hasle Herred et herred i Aarhus Amt. Herredet hørte i middelalderen til Åbosyssel, og fra 1660 til Havreballegård Amt. Fra 1794 blev det ændret til Aarhus Amt. Herredet grænser mod nord til


Sogne i Hasle Herred
Følgende beskrivelse af Hasle Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hasle Herred begrænses mod N. af V.-Lisbjærg Hrd., mod V. af Sabro og Framlev Hrdr., mod S. af Ning Hrd., mod Ø. af Kattegat og mod N. Ø. af Randers Amt (Ø.-Lisbjærg Hrd.). Sydgrænsen dannes af Brabrand Sø og Aarhus Aa; ved Nordgrænsen løber Egaa. Udstrækningen fra V. til Ø. er omtr. 1 3/4, fra N. til S. 1 Mil. Overfladen er for det meste bakket og højtliggende, især i den nordlige Del (det højeste Punkt er 284 F., 89 M.), men skraaner mod Syd, og ved Aaerne paa Grænsen er der lavt. Jorderne ere for største Delen gode, lerede, lermuldede og sandmuldede. I de lavtliggende Dele er der gode Enge; af Skov er der meget lidt (334 Td. Ld.). Det hører til Amtets frugtbareste Herreder (ved Matr. gnmstl. 9 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 15,689 Td. Ld. (1,57 □ Mil, 87,44 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 i Landdistr.: 1450 Td., Folketallet 2/1 1901 i Landdistr.: 6410 (1801: 2103, 1840: 3079, 1860: 4076, 1890: 5859). En Del af Aarhus Købstad ligger i Herredet. I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Aarhus Købstad, i verdsl. Hens. hører det under Hasle m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion og Amtets 1. Forligskreds.

Hasle Hrd., i Vald. Jrdb.: Hasløghcereth, hørte i Middelalderen til Aabosyssel, fra 1660 til Havreballegaard Amt; se videre S. 6.


Se også