Hasle Sogn (Aarhus Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Hasle Sogn et sogn i Aarhus Vestre Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hasle Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Hasle Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Lisbjerg Sogn og Skejby Sogn

 • 15?? Simon Christensen Vrold
 • 1550 Jens Vrold
 • 1563 Niels Gammel
 • 1592 Jens Madsen
 • 1595 Jens Hoffmann
 • 1605 Hans Albertsen
 • 1615 Søren Bertelsen
 • 1644 Frants Nielsen Grænov
 • 1676 Søren Eskildsen Hjortshøi
 • 1688 Hans Lundgaard
 • 1699 Bertel Mygind
 • 1718 Erik Eriksen Møller
 • 1728 Thomas Christensen Barfoed
 • 1743 Peder Sørensen Kierulff
 • 1763 Henrik Grotum Harboesen Meulengracht
 • 1786 Henrik Møller
 • 1826 Christen Thygesen
 • 1833 Christian Nissen Fausbøll
 • 1841 Christian Werliin
 • 1850 Hans Carl Bloch

Følgende beskrivelse af Hasle Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hasle Sogn omgives af Aarhus Købstadsjorder, Aaby, Brabrand og Tilst Sogne, hvilket sidste skiller det fra dets Annekser Skejby og Lisbjærg (sidste i V.-Lisbjærg Hrd.). Kirken, mod Ø., ligger 1/2 Mil V. N. V. for Aarhus. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere lermuldede. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Aarhus til Viborg.

Fladeindholdet 1896: 907 Td. Ld., hvoraf 531 besaaede (deraf med Hvede 69, Rug 30, Byg 53, Havre 274, Blandsæd til Modenhed 5, Grøntfoder 16, andre Rodfr. 79), Afgræsn. 154, Høslæt, Brak, Eng m. m. 177, Have 11, Moser, Kær og Fælleder 9, Veje og Byggegr. 23 Td. Kreaturhold 1898: 100 Heste, 293 Stkr. Hornkvæg (deraf 226 Køer), 97 Faar, 258 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 109 Td.; 20 Selvejergde. med 106, 33 Huse med 3 Td. Hrtk. Befolkningen, 1/2 1901 354 (1801: 211, 1840: 234, 1860: 297, 1890: 399), boede i 67 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 20 levede af immat. Virksomh., 183 af Jordbr., 5 af Gartneri, 104 af Industri, 25 af Handel, 49 af forsk. Daglejervirks., 11 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Byen: Hasle (1203: Hasløch, 1299: Hasløff, 1427: Haslæ), ved Landevejen, med Kirke, Præstegd., Skole og Mørtelfabrik. Haslegaard har 13 1/4 Td. H., 107 1/2 Td. Ld., alt Ager; 1 Hus.

Hasle S., een Sognekommune med Annekserne, hører under Hasle m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion (Aarhus), Aarhus Amtstue- og Aarhus Landlægedistr., 9. Landstings- og gl. Aarhus Amts 3. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 279. Lægd. Kirken tilhører en Privatmand.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korbuen og Syddøren, med Figurer paa Siderne og Overligger med Christus paa Korset (se Løffler, Udsigt osv., S. 115 og 118), ere bevarede (der har vistnok aldrig været Nordd.). I Murene findes desuden flere Sten med Figurer. I den senere Middelalder tilføjedes Taarnet af Granitkvadre og røde Munkesten, med Bjælkeloft (Aarst. 1749 og 1839 minde om Restaur.); ogsaa Vaabenhuset er senere. Altertavle med et Maleri (den korsfæstede) af Hjernø. Nyere Prædikestol. Romansk Granitdøbefont med Dobbeltløver paa Kummen.

Haslegaard nævnes 1579. — Hasle Sogn fik, efter at være skilt fra Aaby (se S. 107), Skejby og Lisbjærg til Annekser (disse to Sogne vare før et eget Pastorat).


Eksterne Link