Tilst Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Tilst Sogn et sogn i Aarhus Vestre Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hasle Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Tilst Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Sønder Årslev Sogn og fra 1873 fælles med Kasted Sogn

 • 1584 Hans Lauritsen
 • 1610 Kjeld Jensen
 • 1620 Niels Mikkelsen Basse
 • 1583 Johannes Lauritsen Oldorph
 • 1593 Clemens Madsen
 • 1647 Rasmus Nielsen Friis
 • 1672 Jens Sørensen Grenaa
 • 1692 J. N. Mundelstrup
 • 1692 Mikkel Pedersen
 • 1711 Anders Knudsen Toustrup
 • 1729 Knud Andersen Toustrup
 • 1753 Anders Ottersen Toustrup (Hammel, Lime)
 • 1758 Thomas Pedersen Lillelund
 • 1781 Rasmus Winther Assens
 • 1815 Villads Kasbjerg Assens
 • 1854 Emil Ferdinand Hansen
 • 1871 Edvard Julius Theodor Rose
 • 1873 Henrik Adolph Krøyer
 • 1878 Emil Ferdinand KochFølgende beskrivelse af Tilst Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Tilst Sogn omgives af Annekset Kasted og Skejby Sogn, Aarhus Købstadsjorder, Hasle og Brabrand Sogne, Sabro Hrd. (Faarup S.) og V.-Lisbjærg Hrd. (Søften S.). Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 Mil N. V. for Aarhus. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere dels lette, med Underlag af Grus og Sand, dels svære med Lerunderlag. Mod V. Gjeding Sø, omtr. 2 1/2 Td. Ld. Gennem Sognet gaa den østjydske Længdebane og, langs Sydgrænsen, Landevejen fra Aarhus til Viborg.

Fladeindholdet 1896: 2411 Td. Ld., hvoraf 1321 besaaede (deraf med Hvede 59, Rug 216, Byg 266, Havre 544, Frøavl 4, Blands. til Modenh. 27, Grøntf. 29, Kartofler 12, andre Rodfr. 164), Afgræsn. 330, Høslæt, Brak, Eng m. m. 588, Have 23, Skov 5, Moser 65, Kær og Fælleder 4, Hegn 6, Veje og Byggegr. 67 Td. Kreaturhold 1898: 212 Heste, 867 Stkr. Hornkv. (deraf 563 Køer), 268 Faar, 379 Svin og 10 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 256 Td.; 41 Selvejergde. med 246, 59 Huse med 10 Td. Hrtk. og 12 jordløse Huse. Befolkningen,1/2 1901: 690 (1801: 375, 1840: 498, 1860: 520, 1890: 653), boede i 130 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 29 levede af immat. Virksomhed, 372 af Jordbr., 172 af Industri (63 ved en Gødningsfabr.), 8 af Handel, 56 af forsk. Daglejervirks., 15 af deres Midler, og 1 var under Fattigv.

I Sognet Byerne: Tilst (1203: Tislæst, 1295 : Tilest, 1320: Tisælest), med Kirke, Præstegd. („Solbakken“), Skole, Sparekasse for T. og Kasted S. (opr. 1872; 31/3 1900 var Sp. Tilgodeh. 23,165 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 1722 Kr., Antal af Konti 295) og Telefonst.; Brendstrup; Gjeding med Skole og Mejeri. Eldal, Gde. Brendstrupgaard har 26 Td. H., 270 Td. Ld., hvoraf 1 Eng, 62 Skov (i Lisbjærg og Trige S.), Resten Ager (i T. og Hasle S.); 1 Mølle. Brendstrup-Nedergaard har 20 1/8 Td. H., 160 Td. Ld. (noget i Hasle S. og paa Aarhus Købstadsjorder), hvoraf 4 til 3 Huse, Resten Ager. Marienlyst, Gd., har 15 1/2 Td. H., 136 Td. Ld., alt Ager; 2 Huse. Vestereng, Gd., har 15 Td. H., 119 Td. Ld. (26 paa Aarhus Købstadsjorder), alt Ager.

Tilst S., een Sognekommune med Annekset, hører under Hasle m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion (Aarhus), Aarhus Amtstue- og Landlægedistr., 9. Landstings- og gl. Aarhus Amts 4. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 276. Lægd. Kirken tilhører for største Delen Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere i Overgangsstil af raa og kløvet Granit. Nogle Vinduer og Norddøren (tilmurede) samt Syddøren, med Søjle paa hver Side, og Korbuen ere bevarede. I den senere Middelalder tilføjedes Taarn og Vaabenhus, af Munkesten, og Skib og Kor fik Hvælvinger. Anselig udsk. Altertavle i Barokstil fra 1683. Romansk Granitdøbefont med Dobbeltløver. Prædikestol i Renæssancestil fra 1633. Ved en Restaur. 1873 fandtes i Koret nogle Kalkmalerier (3 Apostle) fra omtr. 1500. Paa Kirkegaarden et 1901 opf. Ligkapel.


Eksterne Link