Sønder Årslev Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Sønder Årslev Sogn et sogn i Aarhus Vestre Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hasle Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Sønder Årslev Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Tilst Sogn og fra 1873 med Brabrand Sogn

 • 1584 Hans Lauritsen
 • 1610 Kjeld Jensen
 • 1620 Niels Mikkelsen Basse
 • 1583 Johannes Lauritsen Oldorph
 • 1593 Clemens Madsen
 • 1647 Rasmus Nielsen Friis
 • 1672 Jens Sørensen Grenaa
 • 1692 J. N. Mundelstrup
 • 1692 Mikkel Pedersen
 • 1711 Anders Knudsen Toustrup
 • 1729 Knud Andersen Toustrup
 • 1753 Anders Ottersen Toustrup (Hammel, Lime)
 • 1758 Thomas Pedersen Lillelund
 • 1781 Rasmus Winther Assens
 • 1815 Villads Kasbjerg Assens
 • 1854 Emil Ferdinand Hansen
 • 1871 Edvard Julius Theodor Rose
 • 1873 Peder Thomsen


Følgende beskrivelse af Sønder Årslev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Aarslev Sogn, Anneks til Brabrand, omgives af dette og Lyngby Sogn samt Framlev Hrd. (Framlev og Harlev S.) og Ning Hrd. (Ormslev S.), fra hvilket det skilles ved Aarhus Aa. Kirken, noget østl., ligger noget over 1 Mil V. for Aarhus. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere muldede og sandblandede, med Enge langs Aaen. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Aarhus til Silkeborg og den østjydske Længdebane.

Fladeindholdet 1896: 1136 Td. Ld., hvoraf 557 besaaede (deraf med Hvede 64, Rug 56, Byg 106, Havre 217, Frøavl 19, Blands. til Modenh. 6, Grøntf. 9, Kartofler 13, andre Rodfr. 67), Afgræsn. 167, Høslæt, Brak, Eng m. m. 302, Have 15, Skov 54, Moser 6, Kær og Fælleder 11, Veje og Byggegr. 22 Td. Kreaturhold 1898: 118 Heste, 462 Stkr. Hornkv. (deraf 326 Køer), 179 Faar, 229 Svin og 17 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 118 Td.; 25 Selvejergde. med 111, 37 Huse med 7 Td. Hrtk. og 11 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 430 (1801: 203, 1840: 321, 1860: 356, 1890: 435), boede i 73 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 11 levede af immat. Virksomh., 224 af Jordbrug, 1 af Gartneri, 161 af Industri, 14 af Handel, 10 af forsk. Daglejervirks., 6 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Aarslev, ved Landevejen, med Kirke, Skole, Fællesmejeri, Maltgøreri, Mølle, Bageri, Savværk og Kro. Aarslevgaard har 13 7/8 Td. H., 123 Td. Ld., hvoraf 22 Eng, 3 Skov, Resten Ager. Havgaard.

Aarslev S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 272. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af raa og kløvet Granit uden Sokkel. Et Vindue (tilm.) og begge Døre (Nordd. tilm.) ere bevarede. I den senere Middelalder fik Skib og Kor Hvælvinger, samtidig opførtes et Taarn, der 1883 blev erstattet af det nuv., af Mursten i romansk Stil med 4 spidse Gavle og Spir. Kirken har Kamgavle af Mursten, fra 1866. Vaabenhuset er ogsaa en senere Tilbygning. Alterbilledet (Jesus og den bodfærdige Kvinde) er fra 1875 af A. Dorph. Granitdøbefont. I Koret en Mindetavle over Præsten Knud Andersen Thoustrup, † 1757, og Hustru.

Ved Aarslev er der fredlyst en Jættestue.

Aarslev var et eget Pastorat med Tilst til Anneks, indtil det 1870 blev Anneks til Brabrand.


Eksterne Link