Bornholms Amt

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Bornholms Amt. Med grønne nuancer er indtegnet kommuner, der blev oprettet ved kommunalreformen i 1970 og 22 kommuner fra før reformen.]]

Bornholms Amt blev oprettet i 1662 og afløste dermed Hammershus Len.

Amtet var det eneste, der ikke blev ændret på nogen måde ved reformerne i 1793 og 1970. Amtet har altså bestået uændret fra 1662 til og med 2002, hvor amtet og øens 5 kommuner blev lagt sammen til Bornholms Regionskommune.

De 16 sognekommuner og 6 købstadskommuner var før kommunalreformen (1970) alle underlagt amtets tilsyn til forskel fra resten af landet, hvor købstadskommunerne ikke var del af et amt og derfor var underlagt Indenrigsministeriets tilsyn.

Bornholms Amt bestod af fire herreder

Følgende beskrivelse af Viborg Amt er fra Trap Danmark 3 udgave.