Øster Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Øster Herred er et af de fire herreder i Bornholms Amt.

I herredet ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Øster Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Øster Herred, det mindste af Herrederne, omgives af Østersøen, Nørre Hrd. (Rø og Klemensker S.), fra hvilket det for en Del adskilles ved Bobbeaa, Vester Hrd. (Enklave af Nyker, og Vester-Mariæ S.) og Sønder Hrd. (Aaker S. samt Enklaver af Pedersker og Poulsker S. samt Bodilsker S.). Det hører helt til Granitplateauet; mod S. ligger det stærkt kuperede Parti Paradis-og Helvedesbakkerne, højeste Punkt 361 F., 113 M. En Mængde smaa Vandløb søge i nordøstl. Retning ud til Kysten; ved Vestgrænsen ligger den nu næsten til Mose forvandlede Sø Ølene. Herredet har en Del spredt Skov (2550 Td. Ld.). Efter Matr. gaar der omtr. 12 Td. Ld. paa 1 Td. bornh. Hrtk. (17 Td. paa 1 Td. alm.). Efter Matrikuleringen var Herredets Fladeindhold 22,992 Td. Ld. (2,3 Mil, 126,6 Km.). Ager og Engs Hartkorn var 1/1 1895 2131,6 bornh. Td. (1468 Td. alm.). Folketallet var 1/2 1890 i Landdistrikterne 6268 (1801: 3743, 1840: 4633, 1860: 5181, 1880:5972). I Herredet ligger Købstaden Svaneke. I gejstlig Henseende danner Herredet eet Provsti med Øens andre Herreder, i verdslig Henseende hører det til Øster Herreds Jurisdiktion og Amtets 4. Forligskreds.

Østerlarsker Sogn omgives af Annekset Gudhjem, Østersøen, Øster-Mariæ Sogn, fra hvilket det for en Del adskilles ved Kjelds Aa, Vester Hrd.


Se også