Nørre Vium Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Nørre Vium Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Bølling Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Nørre Vium Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Vorgod Sogn

 • 15?? Christen
 • 1560 Jørgen . . .
 • 1586 Gregers Jensen
 • 1602 Peder Gregersen
 • 16?? Mourits . . .
 • 1646 Christen Pedersen W. (Wordegod?)
 • 1667 Niels Christensen Worgod
 • 1670 Hans Madsen Trane
 • 1678 Jørgen Moritsen From (Orderup)
 • 1705 Ephraim Lesle (el. Leslar)
 • 1709 Peder Thomsen Blichfeldt
 • 1743 Mathias Jacobsen Vogelius
 • 1765 Hans Burchardsen Steenberg
 • 1795 Lorents Peter Hansen
 • 1828 Jørgen Falentin Kjødt
 • 1837 Peter Lundsteen
 • 1849 Peter Christian Asmussen
 • 1857 Peter Michael Cramer
 • 1866 Jens Nørager Julius Wellejus


Følgende beskrivelse af Nørre Vium Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Nørre-Vium Sogn omgives af Annekset Herborg og Vorgod Sogn, Hammerum Hrd. (Assing S.) samt Borris, Faster og Sædding Sogne. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger c. 4 Mil Ø. S. Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, bakkede Jorder ere sandede, til Dels skarpsandede, dog rige paa Mergel, med store Hedestrækninger. Af Plantagerne nævnes Bjørslev Pl., 886 Td. Ld., anlagt 1893, og Egeris Pl. Langs Vorgod Aa, der gennemløber Sognet og danner en Del af Sydvestgrænsen, ligge gode Enge og Vium og Egeris østre Kanal. Gennem det sydøstl. Hjørne gaar Skanderborg-Silkeborg-Skjern Banen.

Fladeindholdet 1896: 9927 Td. Ld. (5838 ere i Matr. opførte under Hammerum Hrd.), hvoraf 1806 besaaede (deraf med Rug 482, Byg 76, Havre 651, Boghvede 102, Spergel 294, Blandsæd til Modenh. 32, Grøntf. 18, Kartofler 129, andre Rodfr. 22), Afgræsn. 1508, Høslæt, Brak, Eng m. m. 937, Have 27, Skov 173, ubevokset 825, Moser 241, Kær og Fælleder 87, Hegn 13, Heder 4098, Veje og Byggegr. 207, Vandareal m. m. 4 Td. Kreaturhold 1898: 195 Heste, 938 Stkr. Hornkv. (deraf 549 Køer), 1357 Faar, 512 Svin og 4 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 64 Td.; 19 Selvejergde. med 41, 93 Huse med 23 Td. Hrtk. og 21 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 806 (1801: 141, 1840: 190, 1860: 308, 1890: 708), boede i 160 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 44 levede af immat. Virksomh., 523 af Jordbr., 64 af Industri, 22 af Handel, 21 af forsk. Daglejervirks., 30 af deres Midler, og 4 vare under Fattigv.

I Sognet: Byerne: Nørre-Vium (1340: Wiim) med Kirke, Præstegd. og Skole; Fiskbæk med Skole, Missionshus (opf. 1897) og Mølle; Skjærbæk; Bjørslev (Nørre- og Sønder-B.); Troldhede Stationsby med Skole, Missionshus (opf. 1897), Kro, Mølle, Jærnbane- og Telegrafst.; Raghede (eller Skovby) med Skole. Egerisgd. (c. 8 Td. H.); Sønderup og Doverhøj, Gde.; Egeris og Tovdal, Vandmøller.

N.-Vium S., een Sognekommune med Annekset, hører under Bølling-Nørre Hrdr.’s Jurisdiktion (Skjern), Holstebro Amtstue- (med Filial i Ringkj.) og Videbæk Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 6. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr’. 7. Lægd. Kirken tilhører nogle Privatmænd.

Kirken bestaar af Skib og Kor, med flade Lofter, fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, og Vaabenhus mod N., af Granitkvadre og Munkesten. Korbuen, begge Døre (Sydd. tilmur.) og flere Vinduer ere bevarede. Skibets vestl. Taggavl er senere ommuret med raa Kamp og Munkesten. Nyere Altertavle. Romansk Granitdøbefont med Rundbuer. Prædikestol i Renæssancestil. Paa et af Stolestaderne Aarst. 1716. Klokken, med Indskr. i Majuskler, er støbt 1329 af Paulus; den hænger i et Træskur ved Kirkens Ostende.

I Bjørslev Plantage er der fredlyst 12 Gravhøje.

Sognet var Anneks til Vorgod, indtil det ved Res. af 12/12 1898 blev et eget Pastorat med Annekset Herborg, der da udskiltes af Vorgod Sogns vestl. Del.Link