Erslev Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Erslev Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Nørre Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Erslev Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Tødsø Sogn

 • 1537 Niels Gregersen (Gregorii)
 • 1553 Peder Pedersen Harre
 • 1605 Peder Sørensen Storm (Sterm?) el. Harre
 • 1618 Hans Jensen
 • 1644 Jens Mikkelsen
 • 1673 Thomas Mikkelsen Nykjøbing
 • 1679 Didrik Christensen Schytte
 • 1718 Christian Poulsen
 • 1736 Frederik Voigt
 • 1739 Hans Jensen Ursin
 • 1742 Niels Hansen Wille
 • 1748 Anders Andersen Knie
 • 1780 Hans Carstensen Morell
 • 1820 Jørgen Peter Carstensen
 • 1831 Johan Jacob Prætorius
 • 1833 Knud Kjer
 • 1838 Marcus Raahauge
 • 1852 Carl Jacob Trojel
 • 1853 Hans Peter Frandsen
 • 1868 Vilhelm Jens Storm Bisted
 • 1877 Peter Andreas Ingerslev

Følgende beskrivelse af Erslev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Erslev Sogn, Anneks til Tødse, omgives af dette, Galtrup og Ø.-Jølby Sogne samt Sønder Hrd. (Frøslev og Elsø S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 1 Mil N. V. for Nykjøbing. De lidt bakkede Jorder ere lette og muldede med Kalk i Underlaget. Gennem Sognet, der har den største Tørvemose paa Mors, gaar Landevejen fra Nykjøbing til Vilsund.

Fladeindholdet 1896: 1836 Td. Ld., hvoraf 856 besaaede (deraf med Rug 118, Bvg 100, Havre 426, Bælgsæd 6, Blandsæd til Modenh. 40, Grøntf. 24, Kartofler 45, andre Rodfr. 97), Afgræsn. 259, Høslæt, Brak, Eng m. m. 321, Have 17, Moser 233, Kær og Fælleder 91, Hegn 9, Veje og Byggegr. 46 Td. Kreaturhold 1898: 128 Heste, 672 Stkr. Hornkv. (deraf 320 Køer), 420 Faar, 293 Svin og 6 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 120 Td.; 38 Selvejergaarde med 88, 98 Huse med 28 Td. Hrtk. og 18 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 674 (1801: 206, 1840: 343, 1860: 487, 1880: 640), boede i 154 Gaarde og Huse; Erhverv: 36 levede af immat. Virksomh., 365 af Jordbrug, 4 af Gartneri, 126 af Industri, 27 af Handel, 96 af forsk. Daglejervirks., 18 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Erslev (udt. Eersl.; 1422 : Etherslef), ved Landevejen, med Kirke, Skole og Forskole, Forsamlingshus, Mølle, Kalkbrænderier. Andelsmejeri, Kro og Telefonstation. Baarupgd. Sanddal, Gde.

Erslev S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 253. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Nandrup, Flade Sogn.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Et oprindeligt Vindue og Norddøren (nu tilmurede) ere bevarede. I Muren paa Vaabenhuset, af raa Granit og Mursten, er indsat en Vinduesmonolit og et Brudstykke af en romansk Ligsten. Granitalterbord. Prædikestol fra 1664. Romansk Granitdøbefont med Rebsnoning og Spirallinier.Link