Døstrup Sogn (Aalborg Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Døstrup Sogn der indtil Kommunalreformen i 1970 lå i Hindsted Herred (Aalborg Amt). I sognet ligger Døstrup Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Alle personer fra folketælling 1787 er lagt ind og koblet sammen i familie relationer hvor muligt.

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hørby Sogn og Øls Sogn

 • 15?? Peder . . .
 • 15?? Søren . . .
 • 1584 Christen Sørensen
 • 1608 Thøger Olufsen Trane
 • 1619 Christen . . .
 • 1632 Anders Christensen Kaae
 • 1676 Niels Sørensen Guldager
 • 1683 Sveder Jensen Thisted
 • 1698 Bertel Nielsen Bruun ell. Brunow (Brunaas)
 • 1720 Henrik Christopher Olufsen Bützow
 • 1741 Bonde Samuelsen Jahn
 • 1783 Peder Hansen Bladt
 • 1786 Just Michael Wassard
 • 1818 David Plesner
 • 1823 Jens Christian Blicher
 • 1834 Peter Albert Raaschou
 • 1861 Hans Peter Ludvig Petersen
 • 1872 Carl Frederik August Nielsen

Følgende beskrivelse af Døstrup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Døstrup Sogn, Anneks til Øls og Hørby, omgives af dette og Vebbestrup Sogn samt Gislum Hrd. (Rørbæk og Stenild S.). Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 3/4 Mil N. V. for Hobro og omtr. 5 1/4 Mil S. S. V. for Aalborg. De noget højtliggende, for en Del bakkede Jorder (højeste Punkt 217 F., 68 M.) ere sandede og muldsandede. Ved Vestgrænsen løber Simested Aa. Gennem Sognet gaar Hobro-Løgstør Banen.

Fladeindholdet 1896: 3285 Td. Ld., hvoraf 1181 besaaede (deraf med Rug 293, Byg 125, Havre 529, Spergel 5, Blandsæd til Modenh. 53, Grøntf. 85, Kartofler 49, andre Rodfr. 41), Afgræsn. 863, Høslæt, Brak, Eng m. m. 560, Have 12, Skov 5, Moser 39, Kær og Fælleder 29, Hegn 3, Heder 536, Veje og Byggegr. 57 Td. Kreaturhold 1898: 148 Heste, 701 Stkr. Hornkv. (deraf 387 Køer), 729 Faar, 346 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 69 Td.; 24 Selvejergaarde med 55, 50 Huse med 14 Td. Hrtk. og 16 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 452 (1801: 164, 1840: 251, 1860: 336, 1880: 460), boede i 90 Gaarde og Huse; Erhverv: 6 levede af immat. Virksomh., 338 af Jordbrug, 48 af Industri, 2 af Handel, 16 af forsk. Daglejervirks., 29 af deres Midler, og 13 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Døstrup med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1894), Mølle, Jærnbane- og Telegrafst.; Finderup.

Døstrup S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt 5. Udskrivningskr.’ 420. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, Korbuen, eet Vindue og Syddøren ere bevarede (Norddøren tilmuret). Vaabenhuset er opf. 1880. Altertavle fra Slutn. af 17. Aarh. Prædikestol fra 1897. Romansk Granitdøbefont.

Iver Lykke skrev sig 1634 til Dybstrup.

Ved Finderup har staaet en Kirke, hvoraf der endnu findes Rester paa en højtliggende Bakke. En lav Jordvold danner en Firkant med halvrund Afslutn. mod Ø.; enkelte Grundsten ere bevarede. En stor Del af Kvadrene er indsat i de omliggende Gaarde. Uden om Tomten findes enkelte Sten af Kirkegaardsdiget.


Eksterne Link