Sliberhuse i Løkkeby, Tranekær Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
 Prøve side Sliberhuse i Løkkeby, Tranekær Sogn, Svendborg Amt


Sliberhuse i Løkkeby nær Tullebølle på Langeland

Der ligger en gruppe på 11 mindre beboelseshuse på Løkkebyvej i Tranekær sogn, der siden tidligt i 1700 er blevet kaldt Sliberhuse - men hvorfor hedder de sådan? Det må der være en grund til. Dog kender ingen i området svaret, så det er en gåde, som jeg her vil prøve at løse.

Skulle nogen have oplysninger om Sliberhusene, hører jeg gerne fra jer. Jeg kan træffes på facebook.

Siden her er i sagens natur under stadig opbygning - til gåden er løst - eller jeg må give op.

Med Venlig hilsen Uni Sternsdorf

(Sidst opdateret 25/10 2020)

Emner:
Det store spørgsmål Hvorfor kalder man en gruppe huse for Sliberhuse?

Husene er mindre huse med lidt jord til, så man kunne dyrke lidt grønsager. Nogle af dem er stadig bindingsværkshuse. Så husene giver ikke svaret på navnet, der er ikke plads til smedjer eller lignende i større skala. Matriklerne er indtegnet på de historiske kort siden opmåling 1790. På et senere kort står 1730 ud for nr. 26a. Så det må være beboerne. En sliber må være en arbejder, der sliber i enten metal, sten eller andre materialer. Når man vælger at bygge en gruppe mindre huse på nogenlunde samme tid, så må der være et behov for disse beboere til et større projekt i lokalområdet. Lokalområdet ejedes på dette tidspunkt af Grevskabet fra Tranekær slot, så måske de havde et projekt, der var stort og langvarigt nok til, at bosætte arbejderne.

Beboernes erhverv gennem tiden Tekst.
SliberHusene/Bygningerne Tekst.
Hvad og hvem kunne behøve slibere? Tekst.
Grevskabet i Tranekær I perioden 1722-1773 var det Lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, som havde Tranekær slot.

Omkring 1722 var der en gennemgribende istandsættelse, hvor fløje blev nedrevet og helt nye blev opført. Kunne der i den forbindelse have været brug for slibere længe nok opførelse af huse til disse arbejdere?

Margarinefabrikken Midt 1800 blev en Margarinefabrik opført i nærheden - men da var boligerne allerede opført - men har dette projekt noget med Sliberhusene at gøre?
Blegholm En Sædegård og Ryttergård under Tranekær Slot - og i nærheden af Sliberhusene. Havde de nogle projekter?
Overskrift Tekst.
Overskrift Tekst.
Overskrift Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 3i Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 3m Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 20d Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 26a
Sliberhuse Matr. nr. 26d
Sliberhuse Matr. nr. 28a Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 30a Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 31a Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 31e Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 31f Tekst.
Sliberhuse Matr. nr. 32 Tekst.