Egens Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Egens Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Syddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Mols Herred (Randers Amt). I sognet ligger Egens kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Agri Sogn

 • 1536 Søren Mortensen
 • 1567 Peder Olsen
 • 1599 Ole Hansen
 • 1603 Søren Jensen
 • 1621 Palæmon Amdisen
 • 1661 Jens Pedersen Hadsteen
 • 1705 Hans Hansen
 • 1707 Jacob Hansen
 • 1772 Hans Thomsen Bering
 • 1765 Lars Daniel Staal
 • 1806 Peder Møller
 • 1848 Ludvig Anton Christian Knudsen
 • 1859 Halfdan Valdemar Holstein
 • 1859 Emil August Biltzing


Følgende beskrivelse af Egens Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Egens Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Agri, omgives af dette og Rolse Sogn, Kalø Vig (Egens Vig), Ø.-Lisbjærg Hrd. (Bregnet S.) og Sønder Hrd. (Feldballe S.), fra hvilke det skilles ved Kolaa og Ovst Bæk. Kirken, mod V., ligger 1 3/4 Mil N. V. for Æbeltoft. De temmelig jævne Jorder ere overvejende lerede og lermuldede.

Fladeindholdet 1896: 599 Td. Ld., hvoraf 291 besaaede (deraf med Hvede 30, Rug 41, Byg 66, Havre 134, Blands. til Modenh. 3, Kartofler 6, andre Rodfr. 11), Afgræsn. 142, Høslæt, Brak, Eng m. m. 130, Have 10, Moser 4, Veje og Byggegr. 22 Td. Kreaturhold 1898: 78 Heste, 209 Stkr. Hornkv. (deraf 133 Køer), 168 Faar, 107 Svin og 4 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 53 Td.; 17 Selvejergde. med 49, 36 Huse med 4 Td. Hrtk. og 6 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 230 (1801: 150, 1840: 161, 1860: 192, 1890: 271), boede i 51 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 18 levede af immat. Virksomh., 145 af Jordbrug, 15 af Fiskeri, 55 af Industri, 12 af Handel, 19 af forsk. Daglejervirks., 5 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Egens (1330: Egens, ɔ: Egenæs) med Kirke og Skole.

Egens S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 330. Lægd. Kirken tilhører en Privatmand.

Kirken bestaar af Skib, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skibet er oprindl. opf. i romansk Tid af raa Granit. I Renæssancetiden er det blevet nedtaget til Grunden og opf. paany, af det gamle Materiale og røde Munkesten. Vistnok samtidig tilføjedes Taarnet, med aaben Vestside, og Vaabenhuset. Senere ommuredes Taarnets øverste Del. Altertavle fra Beg. af 19. Aarh. med Malerier. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil. Den lille Kirke bruges som Sømærke.Eksterne Link