Agri Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 5. jan 2015, 12:14 af WikiAdmin (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Agri Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Syddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Mols Herred (Randers Amt). I sognet ligger Agri kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Egens Sogn

 • 1536 Søren Mortensen
 • 1567 Peder Olsen
 • 1599 Ole Hansen
 • 1603 Søren Jensen
 • 1621 Palæmon Amdisen
 • 1661 Jens Pedersen Hadsteen
 • 1705 Hans Hansen
 • 1707 Jacob Hansen
 • 1772 Hans Thomsen Bering
 • 1765 Lars Daniel Staal
 • 1806 Peder Møller
 • 1848 Ludvig Anton Christian Knudsen
 • 1859 Halfdan Valdemar Holstein
 • 1859 Emil August Biltzing


Følgende beskrivelse af Agri Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Agri Sogn omgives af Annekset Egens, Rolse, Knebel og Vistoft Sogne, Æbeltoft Vig, Draaby Sogn og Sønder Hrd. (Feldballe S.). Kirken, mod S. V., ligger henved 1 1/2 Mil V. N. V. for Æbeltoft. De højtliggende, meget bakkede Jorder (Mols Bjærge; Agri Bavnehøj, 438 F., 137 M., med trig. Stat.) ere dels lerede og lermuldede, dels sandede og sandmuldede.

Fladeindholdet 1896: 3727 Td. Ld., hvoraf 1483 besaaede (deraf med Hvede 16, Rug 415, Byg 258, Havre 567, Boghvede 48, Spergel 43, Frøavl 20, Grøntf. 8, Kartofler 60, andre Rodfr. 46), Afgræsn. 1195, Høslæt, Brak, Eng m. m. 376, Have 18, Skov 67, Moser 18, Kær og Fælleder 36, Heder 385, Stenmarker m. v. 44, Veje og Byggegr. 104 Td. Kreaturhold 1898: 276 Heste, 718 Stkr. Hornkv. (deraf 437 Køer), 1316 Faar, 326 Svin og 10 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 174 Td.; 55 Selvejergde. med 157, 75 Huse med 17 Td. Hrtk. og 16 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 670 (1801: 422, 1840: 518, 1860: 632, 1890: 730), boede i 144 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 28 levede af immat. Virksomh., 492 af Jordbrug, 126 af Industri, 14 af Handel, 27 af forsk. Daglejervirks., 36 af deres Midler, og 7 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Agri (1487: Agrij) med Kirke, Præstegd., Skole, Missionssal (indr. 1897) og Sparekasse (opr. 1869; 31/3 1899 var Spar. Tilgodeh. 78,066 Kr., Rentef. 3 3/5 pCt., Reservef. 5446 Kr., Antal af Konti 395); Basballe; Femmøller (smukt beliggende); Grønfeld med Skole. Vraa, Gde. og Huse, Andelsmejeri. Strandkjær, Gde. Kerrismølle (efter Familien Kerri), Gladsmølle (efter Fam, Glad; tidligere Kannikemølle) og Overmølle, Vandmøller.

Agri S., een Sognekommune med Annekset, hører under Mols og en Del af Sønder Hrd.’s Jurisdiktion (Æbeltoft), Æbeltoft Amtstue- og Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 6. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 335. Lægd. Kirken tilhører to Frøkner Mønsted.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Koret og Skibets østl. Del ere fra romansk Tid af raa Granit. Syddøren er bevaret. Senere bleve Kirkens Mure forhøjede og Hvælvinger indbyggede. Derpaa forlængedes Skibet omtr. 20 F. mod V. (røde Mursten og raa Kamp), hvor Taarnet, med stor Bue mod V. (senere tilmuret), tilføjedes. Vaabenhuset, af røde Mursten, er opf. i 18. Aarh. som Ligkapel for Familien Hanson fra Lyngsbækgd.; men ovenn. Prokurator A. Hansen lod det i 19. Aarh. indrette til Vaabenhus og Ligene (11) nedsænke paa Kirkegaarden. Altertavle i Renæssancestil fra 1689 med et nyt Maleri (Disciplene i Emaus). Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil. Series pastorum. Epitafium over Præst Jens Pedersen Hadsten, † 1705, og 2 Hustruer. Fire Gravtræer fra c. 1600 (se S. 299), det ældste over Præst Peder Olsen, † 1599.

Agri Sogn var et Præbende og Kannikedom til Aarhus Domkapitel; det blev 1545 henlagt til Underholdning for Rektoren ved Aarhus Skole. Sognets Kongetiende blev 1674 perpetueret til Aarhus Lektorat, senere Rektorat. — Essendrup Gaard og Mølle (nu Femmøller) og Strandkjær Gaard nævnes 1487 og 1511 som tilhørende Erik Hvas’ Enke; 1511 solgtes de med mere Gods til Niels Clemensen, Lensmand paa Kalø.

Ved Nedbrydelsen af et gmlt. Hus i Agri fandtes 1847 i Skorstenen indmuret en Krukke med en Mængde danske Skillemønter til et Beløb af omtr. 106 Rd.; den ældste Mønt var fra 1611, den yngste fra 1788.

I Nærheden af Grønfeld i en lav Højning, Slottet, der paa to Sider er omgiven af Vandløb, er optaget gamle Mursten. — Ved Agri er der fredlyst en smuk Runddysse samt de to paa Toppen af høje Bakker liggende anselige Stabelhøje (15 og 20 F. over Bakkerne).


Eksterne Link