Lyngs Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Lyngs Sogn, et sogn i Sydthy Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Thisted Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Refs Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Lyngs Kirke

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hvidbjerg Sogn

 • 1520 Jørgen Nielsen
 • 1560 Anders Lauritsen
 • 1562 Niels Christensen Riber
 • 1602 Niels Lauritsen Juul
 • 1639 Niels Nielsen Juul
 • 1660 Jens Nielsen Lundsgaard
 • 1665 Christopher Nielsen Sporring
 • 1674 Peder Nielsen Hvidberg el. Juul
 • 1719 Niels Corneliussen
 • 1728 Vilhelm Poulsen Rogert
 • 1750 Laurits Kjærulf Sørensen Bentzen
 • 1759 Laurits Albertsen Thura
 • 1781 Peder Andersen Winding
 • 1786 Christian Gjerløff
 • 1822 Christian Hans Winther
 • 1852 Mentz Rynning Thaarup
 • 1857 Jens Lind

Følgende beskrivelse af Lyngs Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Lyngs Sogn, det nordligste paa Thyholm, Anneks til Hvidbjærg, omgives af dette og mod N., hvor det ved den smalle Landtange „Draget“ hænger sammen med Thy, af Ydby og Helligsø Sogne, medens det i øvrigt omgives af Limfjorden (Nissum Bredn. og Skibsted Fjord). Kirken, mod N., ligger 4 1/2 Mil S. S. V. for Thisted. De ikke videre højtliggende, jævne, paa den grusede Landtange helt lave Jorder ere stærkt lerede. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Thisted til Oddesund og Thisted-Struer Banen.

Fladeindholdet 1896: 1991 Td. Ld., hvoraf 922 besaaede (deraf med Rug 97, Byg 132, Havre 497, Bælgsæd 13, Blandsæd til Modenh. 78, Grøntf. 8, Kartofler 21, andre Rodfr. 72), Afgræsning 330, Høslæt, Brak, Eng m. m. 433, Haver 7, Kær og Fælleder 19, Heder 204, Stenmarker 33, Veje og Byggegrunde 40 Td. Kreaturhold 1898: 152 Heste, 721 Stkr. Hornkvæg (deraf 344 Køer), 559 Faar og 371 Svin. Ager og Engs Hartk. 1895: 139 Td.; 42 Selvejergaarde med 113, 66 Huse med 25 Td. Hrtk. og 5 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 619 (1801: 234, 1840: 393, 1860: 437, 1880: 543), boede i 122 Gaarde og Huse; Erhverv: 11 levede af immat. Virksomh., 464 af Jordbrug, 15 af Fiskeri, 53 af Industri, 13 af Handel, 7 af Skibsfart, 22 af forsk. Daglejervirks., 28 af deres Midler, og 6 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Lyngs (gml. Form: Liungs) med Kirke, Skole, Missionshus (opf. 1898), Mølle, Jærnbanehpl. og Telegrafstation; Jestrup (1472 : Egestorp), ved Landevejen, med Mølle; Torp. Odgaard (8 Td. Hrtk., 139 Td. Ld.) med Teglværk, Østergd. (5 Td. Hrtk.), Hebsgd.

Lyngs S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 239. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne. Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor, med Bjælkeloft, opf. i romansk Tid af hugne Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Et Par oprindl. Vinduer skimtes; Syddøren benyttes, Norddøren er tilmuret; Korbuen er den oprindelige. Altertavle (opmalet 1893) og Prædikestol (restaureret 1872) ere fra Renæssancetiden. Romansk Granitdøbefont med Hjørneblade paa Foden. I Korbuen et Krucifiks. Klokken, i en Stabel ved Korgavlen, er fra den senere Middelalder, uden Indskrift.

Odgaard (Oddegaard) var fordum en Hovedgaard, der 1464 ejedes af Per Mogensen og hans Hustru Johanne Nielsdatter.Link