Sædding Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 15. maj 2018, 11:24 af Irenest (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Sædding Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Bølling Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Sædding Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Bølling Sogn

 • 15?? Laurits . . . .
 • 15?? Oluf . . . .
 • 1559 Niels Olufsen
 • 1610 Thomas Pedersen
 • 1622 Peder Christensen Høst
 • 1654 Gregers Jensen Welling
 • 1685 Jens Møgkjær
 • 1705 Lambert Andersen Guldager
 • 1724 Nicolai Joachimsen Lütken
 • 1751 Nicolai Pedersen Satterup
 • 1782 Peder Jacobsen Satterup
 • 1787 Søren Pedersen Schonning
 • 1800 Jens Baggesen
 • 1808 Hans Kruse Winding
 • 1819 Frederik Christian Jordan
 • 1828 Jens Andreas Thonboe
 • 1844 Andreas Ferdinand Phister
 • 1851 Niels Peter Hansen
 • 1856 Christian Johan Lodberg Vilstrup
 • 1865 Vilhelm Theodor Kall
 • 1869 Jørgen Christian Fenger Olrik
 • 1876 Frederik Petersen Vincens Gottlieb

Følgende beskrivelse af Sædding Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Sædding Sogn, Anneks til Bølling, omgives af dette, Hanning, Herborg, N.-Vium og Faster Sogne. Kirken, noget vestl., ligger 2 3/4 Mil Ø. S. Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere overvejende muldsandede med Hedestrækninger mod N. og Enge langs Ganer Aa, som løber ved Vestgrænsen.

Fladeindholdet 1896: 3842 Td. Ld., hvoraf 879 besaaede (deraf med Rug 203, Byg 90, Havre 402, Boghvede 20, Spergel 38, Blands. til Modenh. 32, Grøntf. 10, Kartofler 46, andre Rodfr. 38), Afgræsn. 980, Høslæt, Brak, Eng m. m. 685, Have 9, Skov 7, Moser 33, Kær og Fælleder 67, Heder 1107, Veje og Byggegr. 69, Vandareal m. m. 5 Td. Kreaturhold 1898: 161 Heste, 742 Stkr. Hornkv. (deraf 422 Køer), 640 Faar, 472 Svin og 4 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 83 Td.; 26 Selvejergde. med 73, 27 Huse med 10 Td. Hrtk. og 9 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 362 (1801: 152, 1840: 209, 1860: 264, 1890: 346), boede i 65 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 8 levede af immat. Virksomh., 271 af Jordbrug, 4 af Gartneri, 30 af Industri, 8 af Handel, 19 af deres Midler, og 6 vare under Fattigv.

1 Sognet Byerne: Sædding (1340: Sithyngh) med Kirke og Skole (desuden en Forskole paa Bjærgbo Mark); Stensig. Gaarde: Slumstrup (11 1/2 Td. H., 387 Td. Ld., et Fæstehus og 2 Lejehuse), Slumstrup Vandmølle og Gd.; Klavsager; Bjærgbo; Kjærgd.; Rekkermøllegd. med 2 Købmandshdlr. Sædding S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 10. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken, indviet til St. Laurentius, bestaar af Skib og Kor fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant samt Vaabenhus mod S. af Kvadre og Munkesten. Korbuen, begge Døre (Nordd. tilmur.) og flere Vinduer ere bevarede. I en Kvader er indhugget et Hoved og en Indskrift i Runer (senest læst som M. H. A. S.). Kirken har fladt Loft. Altertavle og Prædikestol fra 1674 i Renæssancestil. Malmstagerne ere 1631 skænkede af Rasmus Ibsen og Hustru. Romansk Granitdøbefont. Præste- og Degnestol i Renæssancestil fra 1588. Krucifiks fra gotisk Tid. Klokken, uden Indskrift, er fra den tidligere Middelalder. I Kirken findes to Tavler for Legatstifterne Michael Pedersen Kierkegaard og Michael Andersen Kierkegaard.

Slumstrup var tidligere en Hovedgaard, der før 1505 ejedes af Jens Ulf og 1515 mageskiftedes af Kronen til Eiler Bryske, der 1523 skødede den til Joachim Lykke, som 1527 pantsatte den til Rasmus Clemmentsen; 1568 ejedes den af Enevold Jensen, 1578 af Iver Lunge, med hvis Datter Gertrud den vistnok kom til Eiler Bryske og med deres Datter Lisbet til Henrik Bille, som 1652 solgte den til Jmfr. Elsebe Sandberg. 1672 udlagde Grev Mogens Friis S. (i alt 50 Td. H.) som Mødr. og Fædrenearv til sin Datter Friherreinde Mette F., hvis Mand Chrf. Lindenov 1697 skødede den til Peder Eilersen Schøllen († 1705). 1706 ejedes den af Søren Poulsen († 1709), vistnok gift med den forrige Ejers Enke; efter ham solgtes den, (23, Mølle 4, i alt 52 Td. H.) for 2460 Rd. til Herredsskriver Joh. Hagensen, der 1714 skødede den til sin Svoger Jens Poulsen Skanderup, som 1720 skødede den til Thomas Thomasen Lund († 1750); hans Arvinger skødede den (27, Tiender 42, og Gods) 1750 til deres Broder og Svoger Thomas Lund, der 1754 skødede L. for 85,000 Rd. til Amtmd., Etatsr. P. Albertin, der 1777 skødede den (24, 25, 80 og Mølle 3 Td. H.) for 11,700 Rd. til sin Svigersøn, Landvæsenskommissær Sv. V. Rosenvinge († 1824). — Alle Gaardens 5 Længer brændte 1709.

Ved Slumstrup Mølle er der fredlyst en stor Gravhøj, ved Slumstrup 3 runde Høje samt en 170 F. lang Langhøj.

I Kirkegaard ved Kirken fødtes Mich. Pedersen Kierkegaard, Fader til Biskop P. Chr. K. og Forfatteren Søren K.


Link