Rønbjerg Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 25. nov 2014, 18:55 af WikiAdmin (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Rønbjerg Sogn. Et sogn i Skive Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ginding Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Rønbjerg Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Estvad Sogn

 • 1581 Peder Jensen
 • 1610 Christen Nielsen Brand
 • 1619 Christen Bruun
 • 1661 Erik Nielsen Brunow
 • 1667 Jacob Rasmussen Juul
 • 1684 Laurits Jensen Holst
 • 1723 Peder Nielsen Høeg
 • 1754 Jens Henriksen Morsing
 • 1774 Hans Frederik Lauritsen Laurberg
 • 1790 Jens Kjeldsen Schjørring
 • 1818 Ole Magnus Bjerregaard
 • 1827 Søren Møller Tranberg
 • 1828 Ancher Heegaard
 • 1834 Isak Marius Bendsen Gad
 • 1843 Theodor Nonus Gad
 • 1851 Niels Peter Cruusberg
 • 1859 Niels Peter Gjølbye
 • 1864 Harald Vilhelm Bülow
 • 1872 Christian Mørk Jungersen
 • 1877 Anton Vilhelm Scheel Olrich


Følgende beskrivelse af Rønbjerg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Rønbjærg Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Estvad, omgives af dette og Ejsing Sogne samt Viborg Amt (Hindborg og Rødding Hrdr.). Kirken, mod Ø., ligger 3 1/2 Mil N. Ø. for Holstebro og 1 Mil S. V. for Skive. De med Undtagelse af enkelte Bakker jævne Jorder ere overvejende sandede; mod V. ligge store Hedestrækninger og Moser. En Del af Flyndersø (se S. 535) hører til Sognet; i Nordvesthjørnet ligger Skjørsø, se IV S. 638 (Mejlsø og Stavnsø ere nu udtørrede). Gennem Sognet gaar Langaa-Viborg-Struer Banen.

Fladeindholdet 1896: 2929 Td. Ld., hvoraf 665 besaaede (deraf med Rug 143, Byg 91, Havre 278, Boghvede 12, Spergel 8, Blands. til Modenh. 23, Kartofler 77, andre Rodfr. 32), Afgræsn. 590, Høslæt, Brak, Eng m. m. 340, Have 10, Moser 163, Kær og Fælleder 300, Heder m. v. 806, Veje og Byggegr. 45, Vandareal m. m. 7 Td. Kreaturhold 1898: 81 Heste, 335 Stkr. Hornkvæg (deraf 146 Køer), 581 Faar, 113 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 69 Td.; 16 Selvejergde. med 62, 30 Huse med 7 Td. Hrtk. og 25 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 416 (1801: 132, 1840: 176, 1860: 280, 1890: 349), boede i 84 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 12 levede af immat. Virksomhed, 281 af Jordbr., 8 af Industri, 16 af forsk. Daglejervirks., 5 af deres Midler, og 27 vare under Fattigv.

I Sognet: Rønbjærg Kirke (1186: Rynebjergh, 1340: Rynbjærgh), paa en Bakke, Skole og Byen Rønbjærg med Missionshus (opf. 1897), Jærnbanestation med Telegrafst. Gaarden Nørkjær har 21 Td. H., 370 Td. Ld., hvoraf 30 Eng, 70 Kær, Resten Ager; en Mølle og 2 Huse. Lille-Nørkjær, Gd.; Vester-Lidegde.; Vejlgde.; Primdal, Gd.; Musgd.; Sønderby, Gde.

Rønbjærg S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 163. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med Bjælkelofter, ere fra sen gotisk Tid af Munkesten (vistnok i Stedet for en ældre, da R. Kirke nævnes 1340). Norddøren er bevaret. Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, er maaske samtidigt med dette, opf. af Munkesten (ombygget 1779). Vaabenhuset er nyere. Altertavle i Rokokostil med et nyt Maleri (den korsfæstede) fra 1862 af C. Toft. Romansk, bægerformet Granitdøbefont med Bladornamenter. Prædikestol i Barokstil.

Nørkjær har været Ladegaard til Estvadgaard. — Primdal har været en lille Hovedgaard, som 1572 og 1584 ejedes af Otte Ludvigsen Gyldenstierne, Sønnesøn af Oluf Pedersen G. til Estvadgd.; 1651 var den en Bondegaard.

Kong Niels sejrede i Krigen mod Erik Emune 1132 i et Slag ved „Rynebyerg“, hvilket antages at være her (ikke i Skaane).

Der er fredlyst 7 Gravhøje, deribl. ved Nørkjær en 100 F. lang Langhøj og ved Rønbjærg den anselige Fladdalshøj.


Link