Forskel mellem versioner af "Nørre Omme Sogn"

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med ''''Historisk info om Nørre Omme Sogn.''' Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i [[Hind Herr...')
 
Linje 3: Linje 3:
 
'''Som medlem af [http://www.danskeaner.dk/ www.danskeaner.dk] kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne [http://www.danskeaner.dk/Tng/placesearch.php?psearch=N%F8rre+Omme+Sogn%2C+Hind+Herred%2C+Ringk%F8bing+Amt&tree=NSD liste]'''
 
'''Som medlem af [http://www.danskeaner.dk/ www.danskeaner.dk] kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne [http://www.danskeaner.dk/Tng/placesearch.php?psearch=N%F8rre+Omme+Sogn%2C+Hind+Herred%2C+Ringk%F8bing+Amt&tree=NSD liste]'''
 
   
 
   
 +
== Præster tilknyttet sognet ==
 +
Indsættelse år og navn. kilde [[Wibergs præstehistorie]] m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.
 +
 +
Fælles med [[Brejning Sogn]]
 +
 +
*15?? Niels . . .
 +
*1549 Hans . . .
 +
*1584 Peder Thomsen
 +
*1610 Niels Pedersen
 +
*1629 Jørgen Hansen Ringe
 +
*1631 Herman Nielsen
 +
*1659 Jens Olufsen Handberg
 +
*1675 Søren Mortensen Hobroe eller Loumann
 +
*1699 Anders Christensen Dorscheus
 +
*1716 Jørgen Henriksen Kaars
 +
*1743 Theodosius Pedersen Blæhr (Blehr)
 +
*1757 Mathias Hansen Bering (Biering)
 +
*1780 Holger Albertsen Klagenberg
 +
*1792 Christian Frederik Bang
 +
*1816 Frederik Charlo Sophus Borchsenius
 +
*1818 Hans Thomsen Buhl
 +
*1828 Joachim Vilhelm Bang
 +
*1834 Hans Christian Cramer
 +
*1844 Jes Lassen Bjerrum
 +
*1862 Mads Peter Brøchner Bergenhammer
 +
  
 
== Følgende beskrivelse af Nørre Omme Sogn er fra [[Trap Danmark]] 3 udgave. ==
 
== Følgende beskrivelse af Nørre Omme Sogn er fra [[Trap Danmark]] 3 udgave. ==
Linje 54: Linje 80:
 
* [http://sogn.dk/noerreomme Sogneportalen]
 
* [http://sogn.dk/noerreomme Sogneportalen]
 
* [http://www.nr-omme.dk/ Sognets hjemmeside]
 
* [http://www.nr-omme.dk/ Sognets hjemmeside]
* [https://www.facebook.com/groups/genealogiskforum/ Genealogisk Forum - Slægtsforskningsgruppe på Facebook]
+
* [https://www.facebook.com/groups/genealogiskforum/ Genealogisk Forum - Slægtsforskningsgruppe på facebook]
* [http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_arkivbrug_for_slagtsforskere Statens Arkiver - Slægtsforsknings info]
+
* [http://www.danishfamilysearch.dk/ Danish Family Search - Dansk søgeportal og indtastnings projekt i folketællinger og kirkebøger m.m.]
* [http://www.danskearkiver.dk/ Find dit lokalarkiv]
+
* [http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/introduktion_til_arkivbrug_for_slagtsforskere Statens Arkiver - Slægtsforsknings info, hvordan kommer jeg i gang?]
* [http://www.ssf.dk/ Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger]
+
* [http://www.danskearkiver.dk/ Sammenslutningen af lokalarkiver - Find dit lokalarkiv]
 +
* [http://www.ssf.dk/ Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger]
 +
 
  
  
 
[[Kategori:Sogne i Danmark]]
 
[[Kategori:Sogne i Danmark]]
 
[[Kategori:Sogne i Ringkøbing Amt]]
 
[[Kategori:Sogne i Ringkøbing Amt]]

Versionen fra 26. nov 2014, 00:11

Historisk info om Nørre Omme Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hind Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Nørre Omme Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Brejning Sogn

 • 15?? Niels . . .
 • 1549 Hans . . .
 • 1584 Peder Thomsen
 • 1610 Niels Pedersen
 • 1629 Jørgen Hansen Ringe
 • 1631 Herman Nielsen
 • 1659 Jens Olufsen Handberg
 • 1675 Søren Mortensen Hobroe eller Loumann
 • 1699 Anders Christensen Dorscheus
 • 1716 Jørgen Henriksen Kaars
 • 1743 Theodosius Pedersen Blæhr (Blehr)
 • 1757 Mathias Hansen Bering (Biering)
 • 1780 Holger Albertsen Klagenberg
 • 1792 Christian Frederik Bang
 • 1816 Frederik Charlo Sophus Borchsenius
 • 1818 Hans Thomsen Buhl
 • 1828 Joachim Vilhelm Bang
 • 1834 Hans Christian Cramer
 • 1844 Jes Lassen Bjerrum
 • 1862 Mads Peter Brøchner Bergenhammer


Følgende beskrivelse af Nørre Omme Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Nørre-Omme Sogn, det største i Herredet, har til Anneks Brejning i Bølling Hrd. og omgives af dette, Hover og Thorsted Sogne samt Ulvborg Hrd. (Vind og Timring S.). Kirken, noget mod S. V., ligger 2 1/2 Mil Ø. N. Ø. for Ringkjøbing og 2 3/4 Mil S. S. V. for Holstebro. De højtliggende, bakkede Jorder (Grønbjærg Bakke, 243 F., 76 M.) ere dels sandede, dels sandmuldede, med betydelige Moser og Kær samt Hedestrækninger, hvilke sidste indtage over 1/3 af Arealet; paa Hederne findes dog pletvis gode, opdyrkede Jorder. Af Plantager nævnes: Kjærdal, Klink og Nørhede Pl. I Sognet udspringer Hover Aa. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Holstebro til Skjern.

Fladeindholdet 1896: 13,499 Td. Ld., hvoraf 2663 besaaede (deraf med Rug 679, Byg 136, Havre 1204, Boghvede 12, Spergel 208, Blands. til Modenh. 128, Grøntf. 55, Kartofler 211, andre Rodfr. 27), Afgræsn. 2917, Høslæt, Brak, Eng m. m. 1357, Have 12, Skov 15, ubevokset 10, Moser 173, Kær og Fælleder 1191, Hegn 6, Heder m. v. 4965, Veje og Byggegr. 190 Td. Kreaturhold 1898: 351 Heste, 1511 Stkr. Hornkv. (deraf 815 Køer), 2070 Faar, 663 Svin og 9 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 116 Td.; 37 Selvejergde. med 72, 141 Huse med 43 Td. Hrtk. og 7 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1053 (1801: 232, 1840: 322, 1860: 482, 1890: 877), boede i 203 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 19 levede af immat. Virksomhed, 749 af Jordbr., 37 af Industri, 1 af Daglejervirksomh., 49 af deres Midler, og 22 vare under Fattigv.

I Sognet: N.-Omme Kirke (1340: Oom) med Præstegd. og Skole, og Byerne: Grønbjærg, ved Landevejen, med Mølle; Kodal; Fjaldene med Biskole; Askov (1480: Assehoweth) med Skole; Halkjær; Store- og Lille Spaabæk; Skraastrup. Nørhede, Huse, med Skole. Gde. og Huse: Sig, Gd.; Holmgde.; Kjærgde.; Brunsgaard, Gd. og Hus. Enkelte Gaarde: Nedergd. med Mølle; Nygd.; Pøl; Hedegd.; Klidsbjærg; Kjærdal; Klink; Omgd.; Overgd.; Grøntoft; m. m.

N.-Omme S., en egen Sognekommune, hører under Ulvborg-Hind Hrdr.’s Jurisdiktion (Ringkj.), Holstebro Amtstue- (Filial i Ringkj.) og Ringkjøbing Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 1. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 42. Lægd. Kirken tilhører to Gaardejere i Rindum Sogn.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor (med flade Lofter) ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren benyttes endnu; Sydd. og flere Vinduer ses tilmurede. 1 den senere Middelalder tilføjedes Taarnet, hvis Underrum (kun det nederste af Krydsribberne af dets Hvælving er tilbage) har Rundbue ind til Skibet, og Vaabenhuset, begge af Granitkvadre og Munkesten. Paa Skibets Nordmur en Kvader med et Mandehoved. Altertavle fra 1641 i Renæssancestil med et Maleri (Himmelfarten) fra 1855 af Hunæus. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i senere Renæssancestil.


Link