Nørre Herred (Bornholm)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 24. nov 2015, 17:42 af WikiAdmin (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Nørre Herred er et af de fire herreder i Bornholms Amt.

I herredet ligger følgend sogne:


Følgende beskrivelse af Nørre Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

ørre Herred, det nordvestligste paa Øen, begrænses af Vester Hrd. (Nyker og Vester-Mariæ S.), fra hvilket det paa et lille Stykke adskilles ved Bagaa, og Øster Hrd. (Østerlarsker S.), hvorfra det for en Del adskilles ved Bob-beaa, og er i øvrigt omgivet af Østersøen. Dets største Udstrækning er fra N. til S. henved 2 1/2, fra v- til Ø- 2 MiL Herredet hører væsentlig til Granitplateauet, kun i den sydvestlige Del dækker Jura-og Kridtformationen Overfladen; de højeste Punkter ere Ruts Kirkebakke, 414 F., 130 M., og den i Nærheden liggende Egeshøj, 408 F., 128 M. Det største af Vandløbene er Kampelykke Aa; Skov findes spredt over hele Herredet (3644 Td. Ld.). Om Naturen se i øvrigt S. 2 fl. Efter Matr. gaar der i Gennemsnit omtr. 17 Td. paa 1 Td. Hrtk. (12 Td. paa 1 Td. alm.). Efter Matrikuleringen var Herredets Fladeindhold ansat til 27,178 Td. Ld. (2,72 Mil, 149,8 Km.). Ager og Engs Hartkorn var 1/1 1895 2071,4 Td. (1427 Td. alm.). Folketallet var 1/2 1890 i Landdistrikterne 5662 (1801: 2964, 1840: 3929, 1860: 4606, 1880: 5454). I Herredet ligge Købstæderne Hasle og Allinge-Sandvig. I gejstlig Henseende danner Herredet eet Provsti med Øens andre 3 Herreder. I verdslig Henseende hører det under Nørre Herreds Jurisdiktion — undtagen Allinge-Sandvig Købstæder og deres Landdistrikt, der høre under Hammershus Birk — og under Amtets 2. (Klemensker og Rutsker) og 3. Forligskreds (de øvrige Dele).

Herredet hed i Middelalderen Haslee Herred.Se også