Villersø Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Villersø Sogn er et sogn i Norddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Norddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Djurs Nørre Herred (Randers Amt). I sognet ligger Villersø kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Veggerslev Sogn

 • 15?? Jens Sørensen
 • 1584 Mads Rasmussen
 • 15?? Svend Hansen
 • 16?? Søren Nielsen Leth
 • 1655 Søren Sørensen Nanzon (Nadtzen)
 • 1670 Christen Mikkelsen Billum
 • 1699 Hans Simonsen Rimsøe
 • 1701 Laurits Holst
 • 1713 Peder Riise
 • 1756 Lars Villumsen Aagaard
 • 1770 Conrad Ditlev Philipsen Monrad
 • 1776 Jens Paulin
 • 1791 Lars Andresen Rhoed
 • 1796 Jens Henrik Fischer
 • 1800 Georg Frederik Brøchner
 • 1811 Johan Rabe
 • 1821 Christen Sveistrup Kjølbye
 • 1827 John Thomsen Gad
 • 1834 Andreas Ditlev Møller
 • 1848 Johan Ferdinand Georg Hansen
 • 1876 Hans Ferdinand Payngk Tornøe

Følgende beskrivelse af Villersø er fra Trap Danmark 3 udgave.

Villersø Sogn, Anneks til Veggerslev, omgives af dette, Voldby, Enslev, Ginnerup, Kastbjærg og Rimsø Sogne. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1/2 Mil N. V. for Grenaa. De temmelig jævne Jorder ere ler- og muldblandede Sandjorder; en Del Tørvemose.

Fladeindholdet 1896: 890 Td. Ld., hvoraf 399 besaaede (deraf med Rug 93, Byg 88, Havre 148, Bælgsæd 5, Blandsæd til Modenh. 6, Grøntf. 10, Kartofler 22, andre Rodfr. 27), Afgræsn. 192, Høslæt, Brak m. m. 170, Moser 52, Kær og Fælleder 33, Heder 12, Veje og Byggegr. 28 Td. Kreaturhold 1898: 64 Heste, 219 Stkr. Hornkv. (deraf 141 Køer), 258 Faar, 126 Svin og 7 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 58 Td.; 15 Selvejergde. med 54, 18 Huse med 4 Td. Hrtk. og 7 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 224 (1801: 76, 1840: 88, 1860: 178, 1890: 248), boede 1890 i 42 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 13 levede af immat. Virksomh., 169 af Jordbrug, 14 af Industri, 6 af deres Midler, og 46 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Villersø med Kirke og Skole; Dalstrup med Fattig- og Arbejdsanstalt, opf. 1880 af røde Mursten, en Hovedfløj og to Sidefløje, Arkitekt: S. Petersen (fælles for Veggerslev-Villersø, Gjerrild-Hemmed, Rimsø-Kastbjærg og Fjellerup-Glæsborg Komrn.; Pl. for 150 Lemmer).

Villersø S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette. Kirken tilhører en Gaardejer i Sognet.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Et Par Vinduer ere bevarede. Senere tilføjedes Taarnet, med aaben Vestside, og Vaabenhuset, begge af Mursten. Skibet og Koret ere hvælvede. Altertavle fra 18. Aarh. med et Maleri (Nadveren). Romansk Granitdøbefont. Ny Prædikestol. Paa Døren til et af Stolestaderne Aarst. 1694. Lille Messinglysekrone fra 1723. Kisteplade over Birkedommer Peder Bay i Grenaa, † 1787, og Hustru.

Eksterne Link