Vester Assels Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vester Assels Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Vester Assels Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Øster Assels Sogn

 • 1553 Mads Mortensen
 • 1553 Laurits Jensen
 • 15?? Jørgen Lauritsen
 • 1600 Poul Nielsen Foss
 • 1601 Hans Jensen el. Hansen Paludan
 • 1602 Rasmus Jensen Cotte
 • 1640 Søren Andersen Thrane
 • 1644 Christen Graversen
 • 1672 Gravers Christensen Assels
 • 1708 Mads Jacobsen Brunow
 • 1718 Christopher Larsen Weydemann
 • 1755 Knud Lund
 • 1794 Christian Thomsen Lillelund
 • 1806 Peter Friis
 • 1826 Eggerik Nicolai Issem
 • 1843 Erhard Christian Bagger
 • 1858 Niels Christian Gamborg
 • 1871 Edvard Vilhelm August Rambusch

Følgende beskrivelse af Vester Assels Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vester-Assels Sogn, Anneks til Ø.-Assels, omgives af dette og Blidstrup Sogn (fra hvilket det adskilles ved den nu udtørrede Del af Glomstrup Vig), Redsted Sogn samt Hvidbjærg Sogn (adskilt fra dette ved Glomstrup Vig) og Limfjorden. En Del af Rotholme hører til Sognet.

Fladeindholdet 1896: 1576 Td. Ld., hvoraf 732 besaaede (deraf med Hvede 2, Rug 82, Byg 103, Havre 456, Bælgsæd 7, Frøavl 6, Blandsæd til Modenhed 13, Grøntf. 4, Kartofler 22, andre Rodfr. 36), Afgræsn. 274, Høslæt, Brak, Eng m. m. 375, Have 10, Moser 3, Kær og Fælleder 133, Stenmarker 10, Veje og Byggegr. 33, Vandareal m. m. 5 Td. Kreaturhold 1898: 147 Heste, 626 Stk. Hornkvæg; (deraf 239 Køer), 465 Faar og 226 Svin. Ager og Engs Hartk. 1895: 106 Td. 33 Selvejergaarde med 90, 38 Huse med 16 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 420 (1801: 254, 1840: 438, 1860: 388, 1880: 403), boede i 93 Gaarde og Huse; Erhverv: 3 levede af immat. Virksomhed, 310 af Jordbrug, 23 af Fiskeri, 45 af Industri, 28 af forsk. Daglejervirks. og 11 af deres Midler.

I Sognet Byen Vester-Assels med Kirke, Skole og Afholdshjem (opr. 1897). Mydam, Gd. (8 Td. Hrtk.), Grimshøjgd. (6 1/2 Td. Hrtk.), Kjeldgd. m. fl.

V.-Assels S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 274. Lægd. Kirken tilhører en Privatmand uden for Sognet.

Kirken, fordum indviet til St. Michael, bestaar af Skib og Kor, med fladt Loft, og Taarn mod V. Skib og Kor ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Et Par oprindelige Vinduer ses. Det i den senere Middelalder tilføjede Taarn, af Granit og Mursten, har hvælvet Underrum. Altertavlen, fra 16. Aarh. er restaur. 1897. Romansk Granitdøbefont.

Kjeldgaard i V.-Assels blev 1459 tilskødet Dueholm Kloster.Link