Veggerslev Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Veggerslev Sogn er et sogn i Norddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Norddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Djurs Nørre Herred (Randers Amt). I sognet ligger Veggerslev kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Villersø Sogn

 • 15?? Jens Sørensen
 • 1584 Mads Rasmussen
 • 15?? Svend Hansen
 • 16?? Søren Nielsen Leth
 • 1655 Søren Sørensen Nanzon (Nadtzen)
 • 1670 Christen Mikkelsen Billum
 • 1699 Hans Simonsen Rimsøe
 • 1701 Laurits Holst
 • 1713 Peder Riise
 • 1756 Lars Villumsen Aagaard
 • 1770 Conrad Ditlev Philipsen Monrad
 • 1776 Jens Paulin
 • 1791 Lars Andresen Rhoed
 • 1796 Jens Henrik Fischer
 • 1800 Georg Frederik Brøchner
 • 1811 Johan Rabe
 • 1821 Christen Sveistrup Kjølbye
 • 1827 John Thomsen Gad
 • 1834 Andreas Ditlev Møller
 • 1848 Johan Ferdinand Georg Hansen
 • 1876 Hans Ferdinand Payngk Tornøe

Følgende beskrivelse af Veggerslev er fra Trap Danmark 3 udgave.

Veggerslev Sogn omgives af Annekset Villersø, Rimsø, Gjerrild, Karlby og Voldby Sogne. Kirken, mod N., ligger henved 1 Mil N. N. V. for Grenaa. De jævne Jorder ere sandmuldede og lerblandede med Mergel- og nogle Steder Lerunderlag; en Del Mosegrund.

Fladeindholdet 1896: 937 Td. Ld., hvoraf 417 besaaede (deraf med Rug 113, Byg 112, Havre 144, Kartofler 18, andre Rodfr. 28), Afgræsn. 95, Høslæt, Brak, m. m. 236, Have 4, Moser 6, Kær og Fælleder 150, Heder 4, Veje og Byggegr. 25 Td. Kreaturhold 1898: 106 Heste, 379 Stkr. Hornkvæg (deraf 255 Køer), 307 Faar, 287 Svin og 7 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 90 Td.; 3 Selvejergde. med 12, 17 Fæstegde. med 67, 34 Huse med 11 Td. Hrtk. og 9 jordløse Huse, omtr. 1/2 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 320 (1801: 216, 1840: 239, 1860: 263, 1890: 316), boede 1890 i 60 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 16 levede af immat. Virksomh., 215 af Jordbr., 5 af Gartneri, 59 af Industri, 19 af forsk. Daglejervirks. og 2 af deres Midler.

I Sognet Byen Veggerslev med Kirke, Præstegd. og Skole. Gaarde: Ernstmark, Høgebo, Castor, Pollux, Højgd.

Veggerslev S., een Sognekommune med Annekset, hører under Nørre og en Del af Sønder Hrdr.’s Jurisdiktion (Grenaa), Æbeltoft Amtstue- og Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 5. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 353. Lægd. Kirken tilhører Grev C. W. Sponneck.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, men senere delvis restaur. med Mursten. Eet Vindue er bevaret. Taarnet, af Granitkvadre og Mursten, og Vaabenhuset, af Mursten, ere senere Tilbygninger. Skib og Kor ere hvælvede. Alterbord af raa Granit. Altertavlen er sammenstykket af ældre og nyere Dele, med et Maleri fra 1895 (Christus i Getsemane); bag Alteret den gml. Altertavle. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol af samme Arbejde som Altertavlen. Ligsten over Dorthe Margr. Hansdatter Hammer, † 1730, g. m. Provst Peder Hansen Riese.

I Veggerslev har ligget en adelig Sædegaard, der 1460 ejedes af Niels Pallesen og 1474 af dennes Søn Godske Nielsen, hvis Vaaben var en halv Ørn og een eller to Bjelker.


Eksterne Link