Tånum Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Tånum sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Randers Kommune (Region Midtjylland). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sønderlyng Herred Viborg Amt. I sognet ligger Tånum Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Følgende beskrivelse af Tånum Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Taanum Sogn omgives af Annekset Hornbæk, Randers Amt (Støvring Hrd.), Bjerregrav og Aalum Sogne samt Middelsom Hrd. (Helstrup og Grensten S.), fra hvilket det skilles ved Nørreaa. Kirken, midt i Sognet, ligger 4 1/4 Mil Ø. for Viborg og 1 Mil V. for Randers. De noget højtliggende, til Dels bakkede Jorder ere muldsandede, med Enge ved Nørreaa. Gennem Sognet gaa den nordl. og sydl. Landevej til Randers.

Fladeindholdet 1896: 1975 Td. Ld., hvoraf 758 besaaede (deraf med Hvede 2, Rug 192, Byg 189, Havre 333, Boghvede 5, Blandsæd til Modenh. 6, Kartofler 26, andre Rodfr. 4), Afgræsn. 608, Høslæt, Brak, Eng m. m. 523, Have 18, Skov 13, Moser 6, Kær og Fælleder 5, Heder 9, Veje og Byggegr. 34 Td. Kreaturhold 1898: 203 Heste, 617 Stkr. Hornkv. (deraf 317 Køer), 735 Faar, 194 Svin og 19 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 136 Td.; 34 Selvejergaarde med 127, 41 Huse med 9 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 445 (1801: 218, 1840: 307, 1860: 358, 1890: 425), boede 1890 i 79 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 17 levede at immat. Virksomh., 311 af Jordbr., 8 af Gartneri, 66 af Industri, 18 af forsk. Daglejervirks., 4 af deres Midler, og 1 var under Fattigv.

I Sognet Byen Taanum (Tanum) med Kirke, Skole og Andelsmejeri. Klørupgaarde. Fladbrohede og Klørupmark, Huse. Mosegd.; Agentoftgd.

Taanum S., een Sognekommune med Annekset, hører under Middelsom-Sønderlyng Hrd.’s Jurisdiktion (Viborg), Viborg Amtstue- og Randers Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 112. Lægd. Kirken tilhører Stamh. Fussingø,

Den ret anselige Kirke bestaar af Skib og Kor med Apsis, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med Bjælkeloft, samt Apsis, med senere indbygget Hvælv., ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. I den senere Middelalder forlængedes Skibet mod V., og Taarnet samt Vaabenhuset, af Granit og Munkesten, tilføjedes. De oprindl. Vinduer mod N. og begge (tilmurede) Døre ere bevarede; over Sydd. en Tympanon med Flugten til Ægypten. Paa Vaabenhusets Østside et udhugget Mandehoved. Altertavle fra 1609, med et Maleri fra 1885 (Christus i Emaus) af Anker Lund. Prædikestol fra 1634. Granitdøbefont. Gml. jærnbeslaaet Egedør fra Vaabenhus til Skib.

Ved Taanum er der fredlyst en Gravhøj.

Taanum var tidligere et eget Birk. — Taanum var Anneks til Bjerregrav-Aalum, indtil det ved Res. af 3/12 1875 blev et eget Pastorat med Hornbæk til Anneks.


Link