Støvring Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Støvring Herred omkring 1900
Støvring Herred.
Kortet er udarbejdet af Svend-Erik Christiansen

Støvring Herred var et herred der indtil 1970 hørte det under Randers Amt. Nu er det en del af Randers Kommune i Region Midtjylland.


Sogne i Støvring Herred

Følgende beskrivelse af Støvring Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Støvring Herred begrænses mod N. af Nørhald Hrd., mod Ø. og S. af Randers Fjord, mod S. V. af Galten Hrd. og mod V. af Viborg Amt (Sønderlyng Hrd.). Udstrækningen fra V. til Ø. er 2 1/2 Mil, fra N. til S. er der højst 1 Mil. De mod N. ret højtliggende og bakkede Jorder (højeste Punkt 240 F., 75 M.) med jævnt Fald mod S., ere muldede og lerholdige, rige paa Enge. Der er kun lidt Skov (681 Td. Ld.), mest mod Ø. Det er Amtets frugtbareste Hrd. (ved Matr. gnmstl. 10 1/2 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet (med Randers Købstad) 21,006 Td. Ld., 2,14 □ Mil, 117,8 □ Km.). Landdistr. Ager og Engs Hartk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1698 Td., Folketallet i Landd. 1/2 1901: 4612 (1801: 2388, 1840: 3178, 1860: 3686, 1890: 4163). I Herredet ligger Købstaden Randers. I gejstl. Henseende danner det eet Provsti med Galten Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Nørhald m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion samt Amtets 3. Forligskreds.

Støvring Hrd., i Vald. Jrdb. Styfringhæreth, hørte i Middelalderen til Ommersyssel, senere til Dronningborg Len og fra 1660 til Dronningborg Amt; se S. 786.

Der er kun talt omtr. 180 jordfaste Oltidsmonumenter, deraf 3 Dysser, Resten runde Gravhøje; men 2/3 er nu sløjfet, og af de øvrige ere kun knap 20 nogenlunde velbevarede; ingen ere fredlyste. Flest kendes fra Sognene Borup (omtr. 35), Randers Købstadsjorder (35), Raasted (35) og Gimming (25).

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i S. Hrd., af F. Uldall, 1874.

Se også