Simmelkær Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Simmelkær Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hammerum Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Simmelkær Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Følgende beskrivelse af Simmelkær Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Simmelkjær Sogn, ved Res. af 29/9 1893 udskilt fra Ørre Sogn fra 1/11 1893, Anneks til Grove i Ginding Hrd., omgives af dette (Grove S.), Ørre og Sunds Sogne; Sydgrænsen dannes af Røgen Ræk. Kirken, mod N., ligger 3 1/2 Mil Ø. S. Ø. for Holstebro. De højtliggende, jævne Jorder ere sandede og skarpsandede, med en Del Hede samt Mose og Kær. Gennem Sognet gaar Damholt-Hodsager Mergelbane.

Fladeindholdet 1896: 4436 Td. Ld., hvoraf 788 besaaede (deraf med Rug 300, Byg 36, Havre 209, Boghvede 51, Spergel 54, Blandsæd til Modenh. 40, Grøntf. 8, Kartofler 80, andre Rodfr. 8), Afgræsning 830, Høslæt, Brak, Eng m. m. 499, Have 13, Skov 11, ubevokset 20, Moser 76, Kær og Fælleder 424, Heder 1724, Veje og Byggegr. 49 Td. Kreaturhold 1898: 106 Heste, 486 Stkr. Hornkv. (deraf 272 Køer), 605 Faar, 173 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 31 Td.; 8 Selvejergde. med 15, 56 Huse med 15 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 394 (se i øvrigt S. 558), boede i 78 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: se S. 558.

I Sognet Byerne: Over-Simmelkjær med Kirke, Missionshus (opf. 1901), Skole og Forskole, Sparekasse (opr. 1873; 31/3 1900 var Spar. Tilgodeh. 82,867 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 4536 Kr., Antal af Konti 319) og Mølle; Neder-Simmelkjær. Sneptrup Gde. og Sneptrup Huse; Vesterager, Gd. og Huse.

Simmelkjær S., een Sognekommune med Ørre, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ Lægd 47b. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken er opf. 1893, indviet 14/1 1894, i gotisk Stil af røde Mursten (Arkitekt: Wiinholt) og bestaar af Skib og Kor samt Taarn med Spir; Kirken har Tøndehvælving. Altertavlen (Jesus med Martha og Maria) er malet af Thørrestrup.Link