Sem Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Sem Sogn er et sogn i Hobro-Mariager Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Mariagerfjord Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Onsild Herred (Randers Amt). I Sem Sogn ligger Sem Kirke.


Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Fælles med Hem Sogn. Fra 23/2 1684 til 1740 bestyredes kirken kun af sognecapellaner. Herefter overtog de res. Capellaner fra Mariager Købstad Sogn frem til, at der 6/1 1800 igen kom sognepræster i Hem og Sem kirker.

Sognepræster i Hem og Sem;

 • 15?? Henning Hansen
 • 1579 Niels Thomsen
 • 15?? Hans Sørensen
 • 1639 Thor Jensen
 • 1672 Niels Thorsen

Sognecapellaner i Hem og Sem;

 • 1691 Philip Mogensen Todberg
 • 1696 Peder Nielsen Lundsgaard

Res. Capellaner fra Mariager, som bestyrede Hem og Sem kirker i fraværet af sognepræst og capellaner;

 • 1740 Nicolai Jensen Reiersen
 • 1741 Hans Larsen Pedersen Lessøe
 • 1741 Jochum Klog
 • 1751 Jørgen Pedersen Kofod
 • 1753 Johan Larsen Bruun
 • 1757 Jørgen Sørensen
 • 1766 Jørgen Schaarup
 • 1778 Christian Ehrenfried Carstensen
 • 1784 Andreas Wulf Meinert
 • 1785 Peter Jensen
 • 1791 Daniel Grønbech
 • 1796 Edvard Ulriksen Røring
 • 1800 Frederik Christian Bergmann

Sognepræster i Hem og Sem;


Følgende beskrivelse af Sem Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Sem Sogn, Anneks til Hem, omgives af dette, Mariager Lands., Falslev S. og Gjerlev Hrd. (Vindblæs, Kastbjærg, Enslev og Gjerlev S.), fra hvilket det skilles ved Kastbjærg Aa. Kirken, mod S., ligger 1 Mil S. Ø. for Mariager. De højtliggende, stærkt bakkede Jorder ere sandede og sandmuldede.

Fladeindholdet 1896: 2379 Td. Ld., hvoraf 623 besaaede (deraf med Rug 132, Byg 97, Havre 298, Boghvede 7, Bælgsæd 6, Blandsæd til Modenhed 5, Grøntfoder 29, Kartofler 47), Afgræsn. 461, Høslæt, Brak, Eng m. m. 296, Have 9, Skov 46, Kær og Fælleder 58, Heder 794, Flyvesand 59, Veje og Byggegr. 33 Td. Kreaturhold 1898: 90 Heste, 316 Stkr. Hornkvæg (deraf 180 Køer), 444 Faar, 156 Svin og 15 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 76 Td., 15 Selvejergaarde med 57, 1 Fæstegd. med 8, 39 Huse med 11 Td. Hrtk. og 2 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901 : 250 (1801: 149> 1840: 183> 1860: 237, 1890: 290), boede 1890 i 57 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 2 levede af immat. Virksomhed, 184 af Jordbr., 76 af Industri, 1 af Handel, 9 af forsk. Daglejervirks. og 18 af deres Midler.

I Sognet Byerne: Sem (1340, 1380 og 1396: Seem, 1458: Zeem; udt. Siem) med Kirke; Edderup. Grove Skole.

Sem S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 412. Lægd. Kirken tilhører en Del af Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib, med fladt Loft, og hvælv. Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren er bevaret; et Par Vinduer i Koret spores. Taarn og Vaabenhus ere opf. i 18. Aarh. af Kvadre fra Skibets Vestgavl og store røde Mursten. Det hvælvede Taarnrum har Spidsbue ind til Skibet. Altertavle, med et Maleri fra 1901 (Kopi af C. Bloch: Opstandelsen), og Prædikestol fra Slutn. af 17. Aarh. Romansk Granitdøbefont. Paa Korhvælvingen fandtes 1883 to, nu overmalede Figurer. Epitafium over Christen Christensen Kremer af Edderup, † 1736.

Ved Sogneskellet mod Enslev er der midt i en Mose en lav, afrundet Jordhøjning, Hovskov ell. Tovskov (50 X 80 F., 5 F. høj), vistnok et Voldsted; der er fundet enkelte Jærnvaaben og Rester af en Pælebro, som mod S. har forbundet Pladsen med fast Land. — Ved Sem er der fredlyst 6 Gravhøje, deribl. Møgelhøj (24 F. høj).


Link