Røgen Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Røgen Sogn et sogn i Favrskov Provsti (Århus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Gjern Herred (Skanderborg Amt). I sognet ligger Røgen Kirke

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Sporup Sogn

 • 15?? Laurits . . .
 • 15?? Jens Olsen (Aagesen?)
 • 1584 Niels Knudsen
 • 15?? Jacob Pedersen
 • 16?? Iver Andresen
 • 1629 Jens Sørensen Klimp* el. Klemp
 • 1670 Oluf Sørensen Pind
 • 1679 Søren Lauritsen Laurberg
 • 1691 Søren Ottesen Grønbech (Lind el. Linde)
 • 1745 Andreas Jensen Grønbech
 • 1796 Christian Cramer
 • 1813 Johan Jessen
 • 1852 Rasmus Hansen Holm
 • 1859 Christian Hieronymus Hübner
 • 1867 Erhard August HjortFølgende beskrivelse af Røgen Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Røgen Sogn omgives af Annekset Sporup, Skanderup og Dallerup Sogne. Kirken, noget nordl., ligger 2 1/4 Mil Ø. N. Ø. for Silkeborg og 2 3/4 Mil N. N. V. for Skanderborg. De højtliggende, bakkede Jorder (højeste Punkt, 356 F. 112 M.) ere overvejende lermuldede med Lerunderlag, mod V. sandede og sandmuldede. Hundskov. Gennem Sognet gaar Aarhus-Hammel Banen.

Fladeindholdet 1896: 1951 Td. Ld., hvoraf 889 besaaede (deraf med Rug 182, Byg 196, Havre 391, Frøavl 7, Grøntf. 17, Kartofler 11, andre Rodfr. 83), Afgræsn. 353, Høslæt, Brak, Eng m. m. 464, Have 21, Skov 76, Moser 39, Kær og Fælleder 16, Heder 46, Veje og Byggegr. 45 Td. Kreaturhold 1898: 161 Heste, 644 Stkr. Hornkv. (deraf 388 Køer), 293 Faar, 301 Svin ug 20 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 107 Td.; 28 Selvejergde. med 97, 50 Huse med 9 Td. Hrtk. og 1 jordløst Hus. Befolkningen, 1/2 1901: 415 (1801: 194, 1840: 326, 1860: 458, 1890: 433), boede i 76 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 15 levede af immat. Virksomh., 275 af Jordbrug, 59 af Industri, 20 af Handel, 42 af forsk. Daglejervirks., 12 af deres Midler, og 10 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Røgen (Røgind) med Kirke, Præstegd., Skole, Forskole, Missionshus (opf. 1896), Forsamlingshus (opf. 1893) og Købmandshdl.; Klintrup. Ovstrupgaarde. Ovstruplund, Gd. Skytsbjærg, Andelsmejeri.

Røgen S., een Sognekommune med Annekset, hører under Frijsenborg-Favrskov Birks Jurisdiktion (Hammel), Skanderborg Amtstue- og Frijsenborg Lægedistr., 10. Landstings- og gl. Skanderborg Amts 5. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 219. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Taarn mod V. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, men 1864 ombygget, til Dels med Mursten. Eet tilmuret Vindue ses; Korbuen er bevaret; i Korgavlen er indmuret en Tympanon af Granit med Christus; i Forhallen staa Kapitæler og Fodstykker af Søjler. Koret har haft en nu nedbrudt Apsis, Taarnet, hvis Underrum, med fladt Loft, er Forhal, er opf. 1864 af røde Mursten. Altertavlen er et Maleri (Christus indbydende Menigheden) fra 1861. Romansk Granitdøbefont med Dobbeltløver, Mandehoveder m. m. Prædikestol i Barokstil fra 1650. Ligsten over Præsten Søren Ottesen Grønbech, † 1748, og Hustru, samt over Ridefoged i Skanderborg, Sejer Andersen i Ovstrup, † 1598, hans Hustru og hendes 2. Mand, Herredsfoged Jesper Pedersen (Portrætfig.).

En i Røgen 1868 oprettet Folkehøjskole nedlagdes 1877.


Eksterne Link