Nøvling Sogn (Ringkøbing Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Nøvling Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hammerum Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Nøvling Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles indtil 1818 med Sinding Sogn og derefter fælles med Vildbjerg Sogn og Timring Sogn

 • 1515 Vesti . . .
 • 1573 Clemens Pedersen
 • 1609 Morten Pedersen
 • 16?? Peder Grøn el. Grimstrup
 • 1659 Søren Pedersen Winding
 • 1690 Christen Sørensen Svendstrup
 • 1724 H. Spleth
 • 1724 Andreas Johansen Henckel
 • 1766 Hans Lauritsen Bruun
 • 1771 Mikkel Sørensen Lyngbech el. Lynbech
 • 1796 Andreas Søeborg
 • 1801 Christian August Schmidt
 • 1818 Adam Frederik de Linde
 • 1833 Hans Jacob Glud
 • 1843 Jens Søren Langhoff
 • 1857 Niels August Wernberg
 • 1865 Christian Frederik Koch
 • 1873 Christian Peter Seidelin Krag
 • 1878 Edvard Mogens Nyeborg


Følgende beskrivelse af Nøvling Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Nøvling Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Vilbjærg, omgives af dette, Sinding, Tjørring og Snejbjærg Sogne samt Ulvborg Hrd. (Timring S.); paa Østgrænsen løber Herningsholm Aa. Kirken, mod N. Ø., ligger 3 1/4 Mil S. Ø. for Holstebro. De højtliggende, mod S. noget bakkede, i øvrigt jævne Jorder ere sandede med en Del Hede; af Plantagerne nævnes den 120 Td. Ld. store Skibbildgaard Pl. og Staldhøj Pl. Gennem Sognet gaar Holstebro-Herning Banen.

Fladeindholdet 1896: 3517 Td. Ld., hvoraf 987 besaaede (deraf med Rug 297, Byg 103, Havre 360, Boghvede 13, Spergel 24, Blands. til Modenh. 43, Grøntf. 16, Kartofler 80, andre Rodfr. 49), Afgræsning 894, Høslæt, Brak, Eng m. m. 716, Have 20, Skov 58, ubevokset 53, Moser 81, Kær og Fælleder 8, Hegn 6, Heder 625, Veje og Byggegr. 69 Td. Kreaturhold 1898: 146 Heste, 528 Stkr. Hornkv. (deraf 337 Køer), 634 Faar, 232 Svin og 5 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 45 Td.; 14 Selvejergde. med 30, 45 Huse med 15 Td. Hrtk. og 12 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 394 (1801: 111, 1840: 195, 1860: 291, 1890: 337), boede i 79 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 5 levede af immat. Virksomh., 272 af Jordbr., 7 af Gartneri, 33 af Industri, 2 af Handel, 8 af forsk. Daglejervirks. og 10 af deres Midler.

I Sognet: Nøvling Kirke (1340: Nythling), Skole og Forskole samt Andelsmejeri og Jærnbanehplads. Skibbild og Nybo, Gde. og Huse; Nyborg Huse. Korshøj, Gd.; Bolsgd.; Egebæk, Gd.; Østerhoved, Gd.; Nøvlingskov, Gd.; Holtflod, Gd.; Bækgd.; Bredkjær, Gd.; Tvevad, Gd.

Nøvling S., een Sognekommune med Hovedsognet og Timring, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som Hovedsognet samt 5. Udskrivningskr.’ 58. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor, med Bjælkeloft, opf. i romansk Tid af Granitkvadre (særlig i Koret) og raa Granit paa Sokkel med Skraakant, og et senere tilb. Vaabenhus af røde Munkesten. Kirkens Vestgavl og noget af Sydsiden ere ommurede med røde Mursten. Syddøren benyttes endnu; i Korgavlen et oprindl. Vindue. iUtertavle, vistnok fra 19 Aarh., med et Maleri (Nadveren). Romansk Granitdøbefont med Rebsnoning og Bladkrans. Prædikestol i Barokstil fra 1665. Paa Kirkegaarden en Gravhøj, Posthøj.

Nøvling var tidligere et eget Sognekald med Sinding til Anneks, indtil det ved Reskr. af 30/9 1818 blev Anneks til Vilbjærg, og Sinding Anneks til Ørre.Link