Nørhald Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Nørhald Herred omkring 1900
Herredsvåben 1584
Nørhald Herred
Herredsvåben 1655


Nørhald Herred var et herred i det tidligere Randers Amt.

Indtil 2007 lå herredet i dele af Nørhald Kommune, Purhus Kommune og Hobro Kommune; Nu er det del af Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Sogne i Nørhald Herred

Følgende beskrivelse af Gjerlev Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Nørhald Hrd. grænser mod N. til Onsild og Gjerlev Hrdr., mod Ø. til Randers Fjord, mod S. til Støvring Hrd., hvorfra det for en Del skilles ved Kovsted Aa, og mod V. til Viborg Amt (Sønderlyng og Nørlyng Hrd.), fra hvilket det skilles ved Skals Aa. Det er fra V. til Ø. over 3 1/2, fra N. til S. højest 1 1/4 Mil. De for største Delen højtliggende, bakkede Jorder (højeste Punkt ved Hald By, 331 F., 104 M.) ere mod N. sandede, mod S. og Ø. ret gode, muldlerede. Der er lidt Skov (642 Td. Ld.). Mod V. løber Kaatbæk til Skals Aa. Det hører til Amtets middelgode Herreder (ved Matr. gnmstl. 17 1/4 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 30,041 Td. Ld. (3,01 □ Mil, 165,7 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1718 Td., Folketallet var 1/2 1901: 5421 (1801: 2785, 1840: 3493, 1860: 4175, 1890: 5277). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Onsild og Gjerlev Herreder, i verdsl. Hens. hører det under Onsild og Gjerlev Hrdr.’s og Nørhald m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktioner samt Amtets 1. Forligskreds (Glenstrup), 2. Forligskreds (V.-Tørslev) og 3. Forligskreds (de øvrige Sogne).

Nørhald Hrd., i Vald. Jrdb. Hallæhæreth, hørte i Middelalderen til Ommersyssel, senere til Dronningborg Len og fra 1660 til Dronningborg Amt; se videre S. 786.

Der er i Hrd. talt knap 600 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf tils. omtr. 25 Jættestuer, Lang- og Runddysser, omtr. 5 Stenaldershøje med andre større Stengrave, omtr. 10 kredsrunde Stensætninger, Resten runde Gravhøje); men heraf er nu over 2/3 sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 1/1 1901 vare 34 fredlyste. Flest kendes fra Sognene Gassum (omtr. 145), Glenstrup (105), Asferg (85), Hald (70) og V.-Tørslev (55).

Se også