Næsbjerg Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Næsbjerg Sogn. Et sogn i Varde Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skast Herred (Ribe Amt). I sognet ligger Næsbjerg Kirke

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. Kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Øse Sogn

 • 1517 Peder Pedersen
 • 1550 Lambert Sørensen Riber
 • 1601 Poul Jørgensen Barfod ell. Grimstrup
 • 1653 Mads Mortensen Morsing
 • 1677 Poul Madsen Buch
 • 1722 Hans Hansen Sirich
 • 1750 Ole Hjerrild
 • 1788 Hans Hjerrild
 • 1822 Daniel Jacob Mathiesen
 • 1830 Poul Emil Hansen
 • 1838 Jürgen Jürgensen
 • 1851 Ingvard Henrik Linnemann
 • 1856 Bernhard Ludvig Christian Haase
 • 1876 Angelius Ancher Borch Hansen

Følgende beskrivelse af Næsbjerg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Næsbjærg Sogn, Anneks til Øse, omgives af dette, Aarre og Grimstrup Sogne samt V.-Horne Hrd. (den østl. Del af Varde Lands.) og Ø.-Horne Hrd. (Thorstrup S.), fra hvilke Hrdr. det skilles ved Varde Aa. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 Mil Ø. for Varde. De noget højtliggende, ujævne Jorder (Møgelbjærg, 129 F., 41 M.) ere sandede og sandmuldede, med Hedestrækninger mod V. og N. V. Agervig Plantage. Gennem Sognet, der gennemstrømmes af Varde Aas Biaa Lilleaa, gaar Landevejen fra Varde til Øse.

Fladeindholdet 1901: 6780 Td. Ld., hvoraf 1365 besaaede (deraf med Rug 327, Byg 122, Havre 582, Boghvede 65, Bælgsæd 13, Spergel 6, Frøavl 3, Blandsæd til Modenhed 38, Grøntf. 10, Kartofler 99, andre Rodfr. 100), Afgræsn. 1265, Høslæt, Brak, Eng m. m. 617, Have 13, Skov 94, Moser og Kær 134, Heder m. v. 3266, Veje og Byggegr. 26 Td. Kreaturhold 1898: 164 Heste, 859 Stkr. Hornkv. (deraf 403 Køer), 727 Faar og 333 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 102 Td.; 36 Selvejergde. med 87 og 38 Huse med 15 Td. Hrtk. Befolkningen, 1/2 1901: 463 (1801: 264, 1840: 304, 1860: 301, 1890: 375), boede i 87 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 5 levede af immat. Virksomhed, 323 af Jordbr., 12 af Industri, 7 af Handel, 2 af forsk. Daglejervirks. og 26 af deres Midler.

I Sognet Byerne: Næsbjærg (c. 1340: Neersbyergh, Nersbiergh) med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1902), Mølle og Fællesmejeri; Vestervang; Biltofte; Agervig; Skonager (c. 1340: Skanør, ogsaa Skanær, 1461: Skonær, 1541: Skonnor, senere Skoner). Sønderager, Gde.; Kirkegde.

Næsbjærg S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 42. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med flade Lofter, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant; i Murene findes profilerede Granitsten, maaske fra en Gesims eller Dobbeltsokkel paa Koret. Flere oprindl. Vinduer ses tilmur. Norddøren benyttes endnu. Taarnet med Spir (siden 1811) og hvælv. Underrum med Rundbue ind til Skibet, af Granitkvadre og Mursten, og Vaabenhuset, af Mursten (over Døren en spidsbuet Niche og Firkløverornamenter), ere tilføjede i den senere Middelalder. Ny Altertavle med et Maleri (Opstandelsen) af Jørgen Hansen fra 1902. Rigt udsk. Prædikestol i Renæssancestil fra 1579. Romansk Granitdøbefont. Klokken, uden Indskr., er fra den tidligere Middelalder.

Ved Næsbjærg er der undersøgt en større Gravplads fra den ældre Jærnalder.


Eksterne Link