Mollerup Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Mollerup Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Mollerup Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Frøslev Sogn

 • 1540 Niels Madsen
 • 1572 Christen Madsen
 • 1625 Jens Nielsen Tøfting
 • 16?? Christen Christensen
 • 1661 Mads Knudsen Soelberg
 • 1674 Mads Larsen Hvidberg
 • 1678 Niels Christensen Krag el. Kragh
 • 1686 Christian Jacobsen Erich
 • 1692 Laurits Sørensen Bergendal
 • 1704 F. Christensen Sylve
 • 1704 Augustinus Bendsen Haard (Haarder, Harder)
 • 1705 Knud Berntsen Spormann
 • 1732 Søren Jensen Bergendal
 • 1735 Morten Pallesen Fogh
 • 1742 Laurits Hansen
 • 1742 Johan Henrik Carlsen Cheverie
 • 1743 Johannes Villumsen Schmidt
 • 1772 Frederik Lorenzen
 • 1775 Poul Nielsen Fogh
 • 1786 Peder Weytorp
 • 1794 Niels Sommer
 • 1795 Peter Winther
 • 1800 Søren Spandet Hjort
 • 1809 Mathias Svendsen
 • 1818 Peder Rasmussen Hjorth
 • 1822 Laurits Henrik Hjorth
 • 1833 Jacob Vilhelm Wolff
 • 1838 Peter Mathias Fohlmann Finchenhoff
 • 1855 Frederik Nielsen
 • 1861 Adolph Theodor Synnestved
 • 1869 Hans Bernstorf Lillelund
 • 1878 Frederik Sextus Otto Alfred Petersen Nyegaard

Følgende beskrivelse af Mollerup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Mollerup Sogn, Anneks til Frøslev, omgives af dette, Vejerslev og Ovtrup Sogne. Kirken, mod Ø., ligger 1 1/4 Mil V. for Nykjøbing. De højtliggende, bakkede Jorder (højeste Punkt 176 F., 55 M.) ere i det hele lette og sandmuldede.

Fladeindholdet 1896: 1129 Td. Ld., hvoraf 513 besaaede (deraf med Rug 81, Byg 49, Havre 288, Bælgsæd 3, Blandsæd til Modenh. 17, Grøntf. 4, Kartofler 33, andre Rodfr. 36), Afgræsn. 249, Høslæt, Brak, Eng m. m. 223, Haver 9, Kær og Fælleder 17, Hegn 9, Heder 75, Veje og Byggegr. 30 Td. Kreaturhold 1898: 80 Heste, 310 Stkr. Hornkv. (deraf 138 Køer), 233 Faar, 74 Svin og 5 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 45 Td.; 11 Selvejergaarde med 32, 40 Huse med 13 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 308 (1801: 87, 1840: 157, 1860: 240, 1880: 264), boede i 66 Gaarde og Huse; Erhverv: 5 levede af immat. Virksomhed, 173 af Jordbr., 2 af Gartneri, 2 af Fiskeri, 63 af Industri, 1 af Handel, 42 af forsk. Daglejervirks., 19 af deres Midler, og 1 var under Fattigv.

I Sognet Byen Mollerup med Kirke og Skole. Kildegaard.

Mollerup S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt under 5. Udskrivningskr.’ 262. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Benthinesminde.

Kirken, tidligere indviet til St. Anna, bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa en Sokkel med Skraakant. Til Vestmuren var tidligere opført et Taarn, der nu er nedrevet. Korets øverste Del er af røde Mursten. Altertavle fra 1670. Granitdøbefont.

Ved Kildegaard har der været en hellig Kilde. — Ved Mollerup er der fredlyst en Gravhøj.


Link