Lomborg Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Lomborg Sogn. Et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skodborg Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Nørlem Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Rom Sogn

 • 1583 Peder Jensen
 • 1602 Eskil Gregersen
 • 1645 Christian Christiansen Meirup
 • 1669 Laurits Clausen Borch
 • 1706 Hans Hansen Guldberg
 • 1713 Jens Hansen Paludan
 • 1737 Peder Frederiksen Bloch
 • 1737 Johan Jørgensen Elert (Ehlers, Eilert)
 • 1762 Mads Marcussen Alsing
 • 1772 Peter Struve Alsing
 • 1803 Andreas Aschenberg Fellum
 • 1804 Vilhelm Neess
 • 1815 Severin Hjortsvang
 • 1824 Svend Vilhelm Saxtorph
 • 1828 Peter Laurentius Husum
 • 1835 Peter Rasmussen
 • 1848 Christian Ludvig Bagger
 • 1858 August Ehlers Blædel
 • 1874 Hans Jens Vilhelm Berthelsen

Følgende beskrivelse af Lomborg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Lomborg Sogn omgives af Annekset Rom, Heldum og Tørring Sogne, Vandfuld Hrd. (Hove og Ramme S.), Bøvling og Flynder Sogne. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger c. 3/4 Mil S. S. V. for Lemvig. De højtliggende, nogenlunde jævne Jorder ere dels muldede med leret Underlag, dels sandede med Sand til Underlag. Den sydlige Del er opfyldt af Kronheden, der hører til Klosterhedens Skovdistrikt (se S. 495). Gennem Sognet gaa Landevejen fra Lemvig til Ringkjøbing og Vem-Lemvig Banen.

Fladeindholdet 1896: 6843 Td. Ld., hvoraf 1725 besaaede (deraf med Rug 334, Byg 86, Havre 775, Spergel 13, Blands. til Modenh. 214, Grøntf. 43, Kartofler 62, andre Rodfr. 195), Afgræsn. 1203, Høslæt, Brak, Eng m. m. 738, Have 15, Skov 39. ubevokset 1992, Moser 100, Kær og Fælleder 173, Heder 707, Veje og Byggegr. 124, Vandareal m. m. 25 Td. Kreaturhold 1898: 258 Heste, 1325 Stkr. Hornkv. (deraf 675 Køer), 827 Faar, 643 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 173 Td.; 45 Selvejergde. med 138, 98 Huse med 32 Td. Hrtk. og 18 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 890 (1801: 311, 1840: 509, 1860: 676, 1890: 827), boede i 186 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 23 levede af immat. Virksomhed, 627 af Jordbr., 73 af Industri, 1 af Handel, 53 af forskellig Daglejervirks., 25 af deres Midler, og 25 vare under Fattigv.

I Sognet: Lomborg Kirke (1340: Longhburgh, 1503: Langborg), Præstegaarden, to Skoler (søndre og nordre), Missionshus og Lomborg Jærnbanehplads. Armose, Gd.; Mosegd.; Hvassesgd.; Basselbjærg, Huse; Hvingelby, 3 Gde.; Nordenkjær, Gd.; Højgd.; Nørre Mølle; Østerbjærg, Gd.; Søndergd.; Nygd.; Storbjærg, Gd. med Huse; Underbjærg, Gd.; Mullesgd.; Østergd. (8 Td. H.); Bendsgd.; Møldambjærg, Hus; Thybogde., 2 Gde. med Huse; Lundsby, 4 Gde. med Huse; Vestergd.; Braagde., 2 Gde.; Krabbesmarkgde.; Kirkegd.; Drøjdal, Gd.; Hedegde., 2 Gde.; Ravnsbæk, 4 Gde.; Søndermølle; Nødskov, Gd.; Kjelder, 3 Gaarde med Huse; Døj, Gd.; Mølgd.; Glarbjærg, Gde. med Huse; Møltrup, Gd. med Huse; Risbæk, Gd.; Vilhelmsborg, Hus, Kro ved Landevejen. Søndre Mølle.

Lomborg S., een Sognekommune med Annekset, hører under Skodborg-Vandfuld Hrdr.’s Jurisdiktion (Lemvig), Holstebro Amtstue- og Lemvig Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 192. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Taarn mod V. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Dobbeltsokkel. Begge Døre og 3 Vinduer ses tilmurede. I Slutn. af Middelalderen blev Skibets Vestgavl nedbrudt, Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, opf. af Munkesten, og Koret fik Hvælving. Senere blev en Dør i Taarnets Vestside anbragt, da et Vaabenhus mod S. nedbrødes. Altertavlen er sammenstykket af Snitværk fra forskellige Tider, med Aarst. 1703 samt Daaernes og Juel-Rysensteenernes Vaabener. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i senere Renæssancestil. Klokke fra 1505.

I Sognet, hvis oprindelige Navn vistnok er Langbjærg, efter det Højdedrag, hvorpaa Kirken ligger, er Astronomen og Matematikeren Christen Sørensen Longomontanus († 1647) født 1562.

Ved Drøjdal er der fredlyst 1 Gravhøj, ved Braagaarde 3 og ved Glarbjærg 3, alle meget anselige. — Ved Lomborg har der været en hellig Kilde.


Link