Hoven Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Hoven Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Nørre Horne Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Hoven Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Sønder Omme Sogn

 • 1557 Jacob Pedersen
 • 1610 Jens Nielsen
 • 1643 Niels Poulsen Leirskov
 • 1658 Niels Jørgensen Friis
 • 1674 Hans Pedersen Hegelund
 • 1675 Anders Adamsen
 • 1684 Oluf Nielsen Leirskov
 • 1691 Søren Mikkelsen Heerup (Hærup)
 • 1714 Thomas Hansen Wellejus
 • 1753 Hans Jørgensen Bang
 • 1794 Hans Thorning Wellejus
 • 1814 Jeremias Müller
 • 1821 Peter Voetmann
 • 1829 Johannes Angel Sørensen
 • 1837 Frederik Ludvig Theodor Gottlieb
 • 1840 Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (Birchedahl)
 • 1849 Johan Peter Bøttiger
 • 1858 Edvard Vilhelm Ausust Rambusch
 • 1871 Jacob Frederik Gottschalk Wiberg
 • 1873 Carl Lorenzen Nissen

Sognekapellan (hjælpepræst)

 • 1877 Peter Jerndorf Storm Riemann

Følgende beskrivelse af Egvad Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hoven Sogn, det største i Herredet og Anneks til S.-Omme Sogn i Nørvang Hrd., Vejle Amt, omgives af dette, Ribe Amt (Slavs og Ø.-Horne Hrdr.), Aadum Sogn, Bølling Hrd. (Borris S.) og Hammerum Hrd. (S.-Felding S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 5 1/2 Mil S. Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, flere Steder bakkede Jorder ere overvejende skarpsandede, enkelte Steder sandmuldede, med Sand og Grus til Underlag; flere Steder, f. Eks. Knaplund, findes Mergel. Over 1/3 er Hede. Af Plantager nævnes Paabøl-Gren Pl., 1181 Td. Ld., anlagt 1874, Haarkjær Pl., 400 Td. Ld., anl. 1877, og Chr. Vads Pl., 167 Td. Ld., anl. 1899. Gennen Sognet løber Omme Aa med flere Tilløb; langs Aaerne Engvandingskanaler. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Tarm til Vejle.

Fladeindholdet 1896: 13,030 Td. Ld., hvoraf 1706 besaaede (deraf med Rug 526, Byg 101, Havre 458, Boghvede 147, Bælgsæd 36, Spergel 113, Blandsæd til Modenh. 148, Grøntf. 17, Kartofler 149, andre Rodfr. 10), Afgræsn. 2139, Høslæt, Brak, Eng m. m. 1112, Have 26, Hegn 40, Skov 1240, ubevokset 359, Moser 287, Kær og Fælleder 202, Heder 5706, Veje og Byggegr. 160, Vandareal m. m. 53 Td. Kreaturhold 1898: 214 Heste, 1046 Stkr. Hornkv. (deraf 556 Køer), 1078 Faar og 399 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 108 Td.; 35 Selvejergde. med 91, 51 Huse med 16 Td. Hrtk. og 6 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 636 (1801: 238, 1840: 254, 1860: 375, 1890: 522), boede i 102 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 37 levede af immat. Virksomh., 407 af Jordbr., 37 af Industri, 17 af Handel, 5 af forsk. Daglejervirks. 16 af deres Midler og 3 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Kirkebyen ved Landevejen med Hoven Kirke (1340 : Hofne), Skole, Kvindehøjskole (opr. 1878), Forsamlingshus (opf. 1889), Købmandshdl., Mølle, Kro og Mindestøtte for E. M. Dalgas (afsl. 27/7 1896; slank, utilhuggen Granitsten); Ørbæk, ved Landevejen med Andelsmejeri; Gren (Nørre- og Sønder-G.); Dyrvig med Mosestation; Hulmose (Hvolmose); Kraplund med Biskole; Okslund; Barslund; Grimlund; Paabøl med Skovridergd., Planteskole og meteorolog. Station. Nedergd.; Kirkegd.; Anneksgd.

Hoven S., en egen Sognekommune, hører under Bølling-Nørre Hrdr.’s Jurisdiktion (Skjern), Holstebro Amtstue- (med Filial i Ringkj.) og Tarm Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 6. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 20. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor fra romansk Tid af Granitkvadre og raa Granit paa Sokkel med Skraakant samt et senere tilføjet Vaabenhus mod S. Fladt Bjælkeloft. Ved en Istandsættelse 1874 opførtes et Spir over Vestgavlen, og Murene dækkedes af Puds. Begge Døre (Nordd. tilmur.) og Korbuen ere bevarede. Gotisk Altertavle, smukt restaur. 1876; i Midtfeltet symbolsk Fremstilling af Trosbekendelsen. Romansk Granitdøbefont paa ny Fod. Prædikestol fra nyere Tid. Klokke, uden Indskr., fra den tidligere Middelalder.

Paabøl blev af Kronen 1583 mageskiftet til Mads Nielsen Skade, der atter 1585 bortbyttede den tilbage til Kronen.


Link