Hemmed Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Hemmed Sogn er et sogn i Norddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Norddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Djurs Nørre Herred (Randers Amt). I sognet ligger Hemmed kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Gjerrild Sogn

 • 1517 Jens Nielsen
 • 1545 Jens Jespersen
 • 1575 Laurits Jensen
 • 1615 Hans Sørensen
 • 1631 Christen Jensen Fischer
 • 1653 Søren Palæmonsen /Amdisen
 • 1657 Hans Pedersen Cappel
 • 1684 Andreas el. Anders Nielsen Haasum (Hosum)
 • 1700 Jørgen el. Gregers Jochumsen Bruun
 • 1743 Anders Hansen Haasum
 • 1776 Hans Cappel Haasum
 • 1809 Nicolai Kamph
 • 1827 Hans Erik Colding
 • 1832 Peder Nielsen Hjersing
 • 1837 Niels Bay Welling
 • 1850 Peter Henriksen
 • 1861 Hans Christopher Elers Koch
 • 1877 Peter Carl Dyrhauge

Følgende beskrivelse af Hemmed er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hemmed Sogn, Anneks til Gjerrild, omgives af dette, Rimsø og Glæsborg Sogne samt Kattegat. Kirken, mod S., ligger 1 1/2 Mil N. V. for Grenaa. De højtliggende, bakkede Jorder (Hessebrønds Høj, 187 F., 59 M., med trig. Station), med temmelig bratte Klinter ved Kysten, deribl. Stavnshoved, 113 F., 35,5 M., ere skarpsandede (det ufrugtbareste Sogn i Herredet), med nogen Hede og store Skove og Plantager. Paa Sydvest- og Vestgrænsen løbe Treaa.

Fladeindholdet 1896: 3282 Td. Ld., hvoraf 890 besaaede (deraf med Rug 283, Byg 135, Havre 257, Spergel 16, Frøavl 22, Blands. til Modenh. 50, Grøntf. 43, Kartofler 48, andre Rodfr. 34), Afgræsn. 684, Høslæt, Brak, Eng m. m. 340, Have 8, Skov 1059, Moser 23, Kær og Fælleder 75, Hegn 4, Heder 96, Stenmarker m. v. 39, Veje og Byggegr. 62 Td. Kreaturhold 1898: 134 Heste, 397 Stkr. Hornkv. (deraf 259 Køer), 807 Faar, 194 Svin og 10 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 93 Td.; 21 Selvejergde. med 50, 7 Fæstegd. med 17, 41 Huse med 14 Td. Hrtk. og 5 jordløse Huse, c. 1/4 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 371 (1801: 224, 1840: 239, 1860: 294, 1890:365), boede 1890 i 78 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 14 levede af immat. Virksomh., 206 af Jordbr., 47 af Fiskeri, 28 af Industri, 10 af Handel, 48 af forsk. Daglejervirksomh. og 12 af deres Midler.

I Sognet Byerne: Hemmed med Kirke, Skole og Vandmølle; Bønnerup med Skole og Toldassistentstation; Emmedsbo. Stenhøj, Gd., Albertinelund, Gd.

Hemmed S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 355. Lægd. Kirken tilhører Stamh. Benzon.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere fra romansk Tid af raa Kamp med tilhugne Hjørnekvadre. Eet Vindue er bevaret. Vaabenhuset, af Mursten, er fra senere Tid. Som Altertavle tjener Thvorvaldsens Christus i Gibs. Romansk Granitdøbefont; Døbefad med Holckernes og Juelernes Vaabener. Prædikestol i Renæssancestil.

Ved Emmedsbo er der fredlyst en lille Langdysse med et sekssidet Kammer med Gang. — Ved Stavnshoved har der været en hellig Kilde.


Eksterne Link