Gørding Sogn (Ringkøbing Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Gørding Sogn. Et sogn i Ringkøbing Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjerm Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Nørre Gørding Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Bur Sogn og Vemb Sogn

 • 15?? Peder Jensen Westervig
 • 15?? Christen Pedersen Gjørding
 • 1584 Laurits Bertelsen
 • 1606 Søren Sørensen Mariager
 • 16?? Simon Pedersen Lemvig
 • 16?? Laurits Hansen Riber
 • 16?? Bertel Jensen Colding
 • 1661 Christen Pedersen B.
 • 1666 Niels Hansen Stauning
 • 1696 Claus Madsen Bang
 • 1704 Søren Pedersen Stauning
 • 1754 Jens Jensen Bering
 • 1761 Hans Lauritsen Grønlund
 • 1776 Jens Steendorph
 • 1802 Severin Rohde Weile
 • 1817 Peter Christian Maaberg
 • 1825 Mathias Peter Otto Rønsholt
 • 1836 Peter Sveistrup
 • 1841 Jes Lauritsen Corydon
 • 1873 Daniel Maximilian Lundsteen


Følgende beskrivelse af Gørding Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Gjørding Sogn, der med Bur er Anneks til Vem, omgives af Vem Sogn, Skodborg Hrd. (Møborg og Nees S.), Nissum Fjord og Ulvborg Hrd. (Ulvborg S.), fra hvilket det skilles ved Storaa. Kirken, mod Ø., ligger over 2 1/2 Mil V. for Holstebro. De lavtliggende, helt jævne Jorder ere sandmuldede med en Hedestrækning mod N. Ø. Gennem Sognet løber Damhus Aa.

Fladeindholdet 1896: 2126 Td. Ld., hvoraf 562 besaaede (deraf med Rug 181, Byg 26, Havre 162, Boghvede 5, Spergel 69, Blandsæd til Modenh. 48, Grøntf. 4, Kartofler 44, andre Rodfr. 23), Afgræsn. 611, Høslæt, Brak, Eng m. m. 377, Have 8, Moser 4, Kær og Fælleder 54, Heder m. v. 463, Veje og Byggegr. 40, Vandareal m. m. 6 Td. Kreaturhold 1898: 86 Heste, 411 Stkr. Hornkv. (deraf 230 Køer), 505 Faar og 269 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 68 Td.; 16 Selvejergde. med 36, 11 Arvefæstegde. med 22, 22 Huse med 9 Td. Hrtk. og 2 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 267 (1801: 139, 1840: 193, 1860: 212, 1890: 272), boede i 49 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 13 levede af immat. Virksomhed, 199 af Jordbr., 23 af Industri, 11 af Handel, 14 af forsk. Daglejervirks., 8 af deres Midler, og 4 vare under Fattigv.

I Sognet Gde. og Huse: Mellemby med Gjørding Kirke (ofte kaldet N.-Gjørding; 1340: Gyrthing), Præstegd. og Skole; Sønderby. Kjær, Gd.; Slyk (ogsaa Navnet paa hele den Del, der ligger N. for Damhus Aa), Gde. og Huse; Skydsgd.: Nørby, Gde. og Huse; Klavstrup, 2 Gde.; Bundgde., 2 Gde.; Nørager, Gd.; Munksgd.; Store Skallebæk, Gd.; Galsgde.; Susgde.; Fælledhuse; m. m.

Gjørding S., een Sognekommune med Annekserne, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Ulvborg Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 3. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 172. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Nørre-Vosborg i Ulvborg Hrd.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med Bjælkeloft, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Syddøren benyttes endnu, Nordd. ses tilmur. Vaabenhuset er vistnok fra Slutn. af Middelalderen. Kirken skal have haft et Taarn, hvis Sten ved Nedbrydningen bleve anvendte til Udstrup i S.-Nissum Sogn. Altertavle fra 1836 med Thorvaldsens Christusfigur i Gibs. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra c. 1700. Epitafium over Peder Tang til N.-Vosborg, † 1626 (begr. i Ringkj. Kirke).Link