Elsø Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Elsø Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Elsø Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Lødderup Sogn og Nykøbing Mors Sogn

 • 1546 Henrik . . .
 • 1553 Christen Jensen
 • 1573 Mads Nielsen
 • 1579 Erik Lauritsen
 • 1613 Jacob Jacobsen Holm
 • 1660 Jens Sørensen Morsing
 • 1661 Iver Jacobsen Wolff
 • 1677 Peder Jensen Stauning
 • 1683 Magnus Gundesen el. Mogens Gundersen Helsingborg
 • 1683 Niels Lauritsen Holm
 • 1697 Christian Melchiorsen Meldal
 • 1714 Peder Lauritsen Damstrøm
 • 1723 Hans Jentoft
 • 1727 Marcus Andersen Gjøe
 • 1741 Jens Jensen Halse
 • 1760 Morten Steensen Kjerulf
 • 1765 Søren Graversen Thorbull
 • 1783 Rasmus Jansen
 • 1793 Caspar Schade
 • 1826 Jens Krarup
 • 1830 Peter Laurberg
 • 1835 Peter Schæffer Dalhoff
 • 1842 Hans Christian Lassen
 • 1854 Laurits Peter Larsen
 • 1876 Carl Christian Sophus Cederfeldt de Simonsen

Kapellan (hjælpepræster)

(fra 1742 residerende i Nykøbing, Lødderup og Elsø)

 • 1540 Christen Jensen
 • 1562 Mads Nielsen
 • 1580 Mikkel . . .
 • 1581 Jesper Terkilsen
 • 1588 Peder Pedersen
 • 1588 Esbern Juul
 • 1593 Tillof Christensen
 • 1600 Tillof Nielsen
 • 16?? Peder Poulsen
 • 1604 Søren Vincensen
 • 1636 Anders Pedersen Sterm
 • 16?? Niels Bodtzen
 • 1675 Erik Jensen Breum
 • 1679 Gunder Thøgersen Thisted
 • 1702 Jens Nielsen Karmark
 • 1720 Christen Christensen Friis
 • 1731 Henrik Jensen Esbach
 • 1733 Jacob Jacobsen Holm
 • 1734 Michael Nielsen Feld
 • 1737 Jeppe Thrantze (Trans, Rixen)
 • 1748 Niels Fog Ludvigsen Omeis
 • 1768 Carl Svendsen Folcher
 • 1778 Søren Lintrup Johansen Schandorff
 • 1778 Hans Tollefsen Meldal
 • 1792 Frederik Christian Grønlund
 • 1799 Joachim Otto Warthoe
 • 1810 Jørgen Severin Boserup
 • 1822 Poul Brynjulvsen Petersen
 • 1825 Magdalus Catharus Brorson
 • 1829 Hans Bøllemose
 • 1836 Niels Georg Fabricius
 • 1842 Hans Christian Lassen
 • 1851 Frederik Nielsen
 • 1855 Peter Kjellerup Algreen
 • 1859 Frederik Christian Faaborg
 • 1865 Alfred Valdemar Meinert
 • 1870 Otto Johannes Jacobsen

Følgende beskrivelse af Elsø Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Elsø Sogn, det mindste i Herredet næst Nykj. Landdistr., Anneks til Nykjøbing, omgives af det andet Anneks Lødderup og Frøslev Sogn samt Nørre Hrd. (Erslev og Tødse S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 1/2 Mil V. N. V. for Nykjøbing. De noget højtliggende, til Dels bakkede Jorder (Thorshøj, 126 F., 39,5 M.) ere mod Ø. lerede og frugtbare, mod V. skarpe.

Fladeindholdet 1896: 928 Td. Ld., hvoraf 502 besaaede (deraf med Rug 70, Byg 74, Havre 261, Bælgsæd 3, Blandsæd til Modenh. 35, Grøntf. 12, Kartofler 10, andre Rodfr. 37), Afgræsn. 215, Høslæt, Brak, Eng m. m. 153, Have 8, Kær og Fælleder 31, Veje og Byggegr. 19 Td. Kreaturhold 1898: 100 Heste, 413 Stkr. Hornkv. (deraf 153 Køer), 291 Faar, 131 Svin og 2 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 84 Td.; 23 Selvejergaarde med 71, 36 Huse med 13 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 315 (1801: 126, 1840: 184, 1860: 317, 1880: 320), boede i 70 Gaarde og Huse; Erhverv: 4 levede af immat. Virksomh., 216 af Jordbrug, 4 af Gartneri, 28 af Industri, 45 af forsk. Daglejervirksomh., 7 af deres Midler, og 11 vare under Fattigv.

I Sognet Byen: Elsø (1342: Æthelshøgh) med Kirke, Skole og Mølle. Holmgaard, Kjeldgaard, Overgd., Svejgd. og Kjærgd.

Elsø S., een Sognekommune med Lødderup, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 258. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Blidstrup.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med Bjælkeloft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre; Syddøren spores; Granitkorbuen er bevaret. Vaabenhuset, af Mursten, er vistnok fra nyere Tid. Kirken har haft Taarn, der (ifl. Bircherods Dagb. S. 445) styrtede ned en Nat i Maj 1746 og ødelagde Kirken. Udskaaren, overmalet Altertavle med Christus i Gibs. Prædikestol af Egetræ. Granitdøbefont. Et Brudstykke af en Runesten (se Thorsen, Runemindesm. II S. 191) fra Kirken er nu i Nationalmuseet.


Link