Elev Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Elev Sogn et sogn i Favrskov Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Vester Lisbjerg Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Elev Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hjortshøj Sogn og fra 1674 Egå Sogn. Fra 1874 fælles med Elsted Sogn

 • 1674 Jens Andersen Winding
 • 1711 L. Harlev
 • 1717 Thomas Pedersen Todberg
 • 1736 Jens Harlev
 • 1751 Erling Halvorsen Ramstad
 • 1765 Jens Sørensen Krag
 • 1779 Hans Christopher Vogelius
 • 1815 Jens Dons Kaarsberg
 • 1849 Carl Ulrik Boesen
 • 1861 Ludvig Peter Christian Christensen
 • 1872 Frants Adam Hans Bülow
 • 1874 Christian Theodor Christensen
 • 1878 Stephan Tetens Tram

Capellaner pro loco i Hjortshøi, Egaa og Elev.

Følgende beskrivelse af Elev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Elev Sogn, Anneks til Elsted, omgives af dette, Hasle Hrd. (Vejlby S.), Lisbjærg og Trige Sogne samt Randers Amt (Ø.-Lisbjærg Hrd.). Kirken, mod N., ligger henved 1 1/4 Mil N. for Aarhus. De højtliggende og bakkede, kun mod S. lavtliggende og jævne Jorder ere lerede. Gennem Sognet gaar Aarhus-Ryomgaard Banen.

Fladeindholdet 1896: 842 Td. Ld., hvoraf 381 besaaede (deraf med Hvede 29, Rug 44, Byg 77, Havre 150, Blands. til Modenh. 30, Kartofler 5, andre Rodfr. 46), Afgræsn. 146, Høslæt, Brak, Eng m. m. 229, Have 7, Moser 66, Veje og Byggegr. 13 Td. Kreaturhold 1898: 89 Heste, 341 Stkr. Hornkv. (deraf 210 Køer), 127 Faar, 152 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 85 Td.; 18 Selvejergde. med 82, 13 Huse med 3 Td. Hrtk. og 6 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 203 (1801: 128, 1840: 118, 1860: 184, 1890: 191), boede i 37 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 8 levede af immat. Virksomhed, 129 af Jordbr., 28 af Industri, 5 af Handel, 12 af forskellig Daglejervirks.. 7 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Elev med Kirke, Skole og en, paa Borishøj, 1895 opr. Folkehøjskole; dens Gymnastik- og Forsamlingshus ligger paa den anden Side af Sogneskellet i Lisbjærg Sogn.

Elev S., en egen Sognekommune, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskr.’ 265. Lægd. Kirken tilhører en Privatmand.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere opf. i Overgangsstil af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Syddøren, med Tympanon (med Christus paa Korset), og Korbuen ere bevarede; eet Vindue spores. Skibet har Bjælkeloft, Koret senere indb. Hvælving. Vaabenhuset, af store Mursten, er vistnok fra den senere Middelalder, men forhøjet i Nutiden. Korgavlen er 1852 ombygget, med Mursten i den øverste Del. Altertavle i Renæssancestil, med et Maleri (den korsfæstede) af Kruse i Aarhus. Granitdøbefont. I Vaabenhuset er indmuret en Ligsten fra den tidligere Middelalder, med Korsstav og Fuglebilleder.Eksterne Link