Arbejdsark Wiberg Vejle Amt

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Vejle Amt


Bjerre Herred

No 78. Assens og Klakring, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. K. 11; L. S. 1/10; L. S. v. W.; P. 7; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 195; Lkm. 1/142; Kbg. 1687. ——————————

 • 1536 Hans Jensen
 • 1566 Johan Boethius (Butte)
 • 1587 Peder Jensen
 • 1632 Hans Antoniussen
 • 1671 Antonius Hansen
 • 1687 Jens Sørensen Filsted el. Assenius
 • 1717 Villads Bendixen Kop
 • 1753 Ditlev Mehl
 • 1783 Vulf Sigvard Pedersen Rosenstand
 • 1796 Jens Høstmark Binderup
 • 1824 Ernst Sophus Vilhelm Zahle
 • 1829 Lars Nannestad Boisen
 • 1831 Poul Rützou
 • 1839 Johannes Hjorth
 • 1849 Peter Plesner
 • 1874 August Ehlers Blædel

———————————

No 95. Barrit og Vrigsted, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. L. S. 1/20; L. P. B. 264; P. 5; K. 1/5; M. S. III.; Aarh. M.; S. L. v. W; Lkm. 5/135; Kbg. 1745. ———————————

 • 1536 Søren Bertelsen Rimerslund
 • 1576 Rasmus Sørensen
 • 1602 Hans Rasmussen
 • 1602 Laurits Rasmussen
 • 1632 Jens Madsen Lemvig
 • 1674 Frederik Jensen
 • 1677 Jacob Olsen Aale (Aal)
 • 1700 Ove Hansen Guldberg
 • 1718 Peder Jonæsen Bidstrup
 • 1730 Søren Frederiksen Bloch
 • 1741 Christian Carl Hansen Plesner
 • 1751 Ditlev Johansen Mehl
 • 1780 Ditlev Mehl
 • 1809 Jens Kragballe Mehl
 • 1821 Jeremias Müller
 • 1834 Rasmus Hansen Bøttger

———————————

No 333. Glud og Hjarnø, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. K.; P. 4; L. P. B. 196; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/127; Kbg. Glud 1666 (÷ 1731-32), Hjarnø 1733. ———————————

 • 15?? Palæmon . . .
 • 15?? Søren . . . . (gamle Hr Søren)
 • 1573 Iver Sørensen
 • 1583 Søren Jørgensen
 • 1618 Søren Andersen Jelling
 • 1669 Niels Sørensen Glud
 • 1703 Poul Nielsen Glud
 • 1740 Hans Poulsen Glud
 • 1778 Poul Christian Clausen
 • 1791 Christian Plesner
 • 1818 Mathæus Plesner
 • 1874 Peter Plesner

———————————

No 810. Nebsager og Bjerge, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. M. S. III.; Aarh. M.; K.; P. 7; L. P. B. 409; Lkm. 5/147; Kbg. 1689. ———————————

 • 15?? Peder Munk
 • 1556 Hans Pedersen
 • 1598 Elias Jacobsen Daugaard
 • 1647 Dines Sørensen
 • 1676 Peder Pedersen Biering
 • 1689 Hans Villumsen Riis el. Riise
 • 1723 Knud Jørgensen Beske el. Biesche
 • 1729 Hans Pedersen Thorning
 • 1750 Hans Thomsen Wellejus
 • 1770 Oluf Jørgensen Bang
 • 1806 Niels Basse
 • 1824 Hans Christiansen Jespersen
 • 1844 Jens August Paludan
 • 1854 Carl Christian Nicolai Balle
 • 1855 Hans Høyer
 • 1864 Edvard Magnus Buch

———————————

No 895. Raarup (St. Annæ K.), Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 288; K. 3/114; P. 5; Lkm. 5/138; Kbg. 1750. ———————————

 • 15?? Jens Pedersen
 • 1584 Jørgen Andersen
 • 15?? Niels . . .
 • 1610 Otto Sørensen
 • 1619 Morten Christensen
 • 1630 Christian Nielsen Friis
 • 1641 Johannes Henriksen Blichfeld
 • 1650 Cai Jensen Jerløs
 • 1675 Christian Poulsen Paasche
 • 1675 Vikar Niels Christophersen Blymester
 • 1679 Andreas Frandsen (Raarup)
 • 1708 Morten Corfitsen (Cornificii) Braëm
 • 1720 Poul Trane
 • 1727 Ulrik Pedersen Toxverd
 • 1751 Christian Carl Hansen Plesner
 • 1775 Hans Frederik Mathæussen Plesner
 • 1796 Peder Hansen Brøchner
 • 1819 Hans Gram Bechmann
 • 1837 Jørgen Peter Carstensen
 • 1854 Jens August Paludan
 • 1869 Rasmus Kirketerp
 • 1873 Peter Riber

———————————

No 895, b. Capellaner pro loco i Raarup. [Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift] ———————————

 • 1870 Otto Frederik Paludan
 • 1877 Axel Riber

———————————

No 1034. Skjolde, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. K. 3/384; L. S.*; L. P. B. 337; P. 5; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/133; Kbg. 1688. ——————————

 • 1582 Henrik Stephansen
 • 1614 Hans Bahl
 • 1626 Rasmus Sørensen
 • 1666 Peder Pedersen Heerup el. Hærup
 • 1696 Peder Nielsen Winther
 • 1701 Jens Jensen Søeborg
 • 1731 Conrad Hansen Zoëga
 • 1741 Peder Jensen Kjerulff
 • 1742 Anders Jørgensen Lund
 • 1742 Peder Pedersen Müller el. Møller
 • 1746 Jacob Zacharias Jacobsen Hyphoff
 • 1764 Verner Mejer
 • 1802 Dines Sommerfeldt
 • 1827 Christian Meyer Lund
 • 1831 Johan Christian Jensen
 • 1840 Carl Fog

———————————

No 1101. Stouby og Hornum, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. L. P. B. 430; K. 3/436; P. 6; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/144; Kbg. 1685. ——————————

 • 15?? Christen Nielsen
 • 1570 Peder Jensen
 • 1584 Frants Madsen (Brun)
 • 15?? Niels Sørensen Findsen (Wedel)
 • 1631 Holger Gabrielsen
 • 1634 Mads Jørgensen Lund
 • 16?? Henrik Jørgensen
 • 1650 Laurits Ernstsen v. Baden
 • 1685 Jørgen Knudsen Beeske el. Bieske
 • 1725 Laurits Hansen Tulle (Thule)
 • 1729 Niels Sørensen Rømer (Rømmer)
 • 1752 Nicolai Hansen Wandal
 • 1778 Claus Pedersen Busch
 • 1790 Laurits Momme
 • 1825 Ole Peter Momme
 • 1852 Frederik Christian Johan Petersen
 • 1856 Christen Pram Gad
 • 1877 Cornelius Benedict Brammer

———————————

No 1251. Urlev og Stenderup, samt til 16/2 1759 Dalby, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. K. 4/218; P. 6; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 287; L. S. v. W.; S. i K; Kbg. 1682 (÷ 1728-30). ——————————

 • 15?? Peder Nielsen
 • 1584 Hans el. Jens Pedersen
 • 1593 Søren Jensen el. Hansen
 • 1631 Søren Pedersen Prip
 • 1669 Anders Pedersen Galskjøt
 • 1672 Ancher Rasmussen (Middelfart?)
 • 1682 Elias Sørensen Holbech
 • 1697 Jens Høstmark
 • 1722 Johannes Treslov
 • 1727 Oluf Rasmussen Rask
 • 1753 Jens Jensen Falster
 • 1758 Jacob Jacobsen Norup
 • 1759 Jens Severin Mortensen Braëm
 • 1760 Jacob Jacobsen Norup
 • 1793 Oluf Nielsen Bech
 • 1806 Johannes Nicolai Balle
 • 1855 Laurits Rosendahl
 • 1875 Christian Georg Høst Brammer

———————————

No 1405. Ørum og Daugaard, Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. L. P. B. 208; K. 4/554; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/131; danske Kirker o.s.v. H. 6, S. 101; Kbg. 1672 (÷ 1692-1700). ——————————

 • 1584 Eskil el. Eske Mathiesen
 • 1593 Søren Nielsen
 • 1610 Søren Pedersen Balle
 • 1651 Jens Jensen Juel
 • 1665 Niels Christensen Sommer
 • 1701 Bertel Jensen Bay (Bazdius)
 • 1731 Mathæus Hansen Plesner
 • 1761 Christian Bloch
 • 1796 Christian Frederik Laulund
 • 1804 Emil Christian Worm
 • 1855 Gustav Christopher Engelsted

———————————

Hatting Herred

No 227. Engom, Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. L. S. 2/3; L. P. B. 336; K.; P. 23; M. S. III; Aarh. M.; Lkm. 6/112; Kbg. 1647 (÷ 1673). ——————————

 • 1584 Niels Thomsen
 • 1612 Jørgen Nielsen
 • 1642 Bernt Berntsen Falenkamp
 • 1674 Jens Jensen Krag
 • 1705 Peder Hansen Billeschou
 • 1753 Mads Grøn Krejdal
 • 1758 Frederik Pedersen Deichmann
 • 1784 Johan Andreas Leth
 • 1821 Christian Carl Plesner
 • 1822 Daniel Friedenreich
 • 1836 Christian August Jürgensen
 • 1851 Jacob Buntzen Jürgensen
 • 1874 Johannes Erasmus Balslev

———————————

No 399. Hatting og fra 25/11 1803 (nu kuns ad interim) Torsted, Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. P. 22; L. P. B. 233; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/109; Kbg. Hatting 1701, Torsted 1741. ——————————

 • 15?? Morten el. Peder Linnebrog (Lindenborg ?)
 • 15?? Morten (Linnebrog ?)
 • 15?? Frants Lindenborg
 • 1584 Jørgen Frandsen
 • 16?? Jørgen Mikkelsen
 • 1659 Jørgen Jørgensen
 • 1695 Jørgen Jørgensen Hatting
 • 1732 Hans Henriksen Hatting
 • 1763 Niels Simonsen Elkjær
 • 1788 Hans Rosendahl
 • 1843 Johan Henrik Zahrtmann
 • 1868 Hans Abel Leonard Hansen
 • 1877 Ascan Carl Holm

———————————

No 405. Hedensted og fra 16/2 1759 Dalby, Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. P. 23; K. ; L. P. B. 338; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/114; Kbg. Hedensted 1640, St. Dalby 1772. ———————————

———————————

No 764. Løsning og Korning, Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 427; P. 22; K.; Lkm. 5/116; Kbg. 1699. ——————————

 • 15?? Poul . . .
 • 15?? Hans Madsen
 • 1584 Hans Bentzen
 • 16?? Hans Tausen
 • 16?? Ferdinand Pedersen Payngk
 • 1660 Ole Jensen Jerløs
 • 1674 Rasmus Pedersen Tøxen
 • 1693 Hans Olufsen Nysted (Neapolitanus)
 • 1714 Clemens Nielsen Ussing
 • 1748 Hans Frandsen Boje
 • 1761 Niels Simonsen Elkjær
 • 1763 Erik Kjær Nielsen Thorup
 • 1782 J. A. Monrad
 • 1782 Andreas Christopher Poulsen Bildsøe
 • 1793 Hans Peter Hingelberg
 • 1801 Jacob Kjer
 • 1819 Frederik Vilhelm Grüner
 • 1852 Joachim Godske Adam Vilhelm Bang
 • 1866 Henrik Georg Clausen Gad
 • 1876 Hans Hansen Andersen Meier

———————————

No 1219. Tyrsted og Uth, Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. K. 4/174; P. 23; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 152; L. S. v. W.; Lkm. 5/127; Kbg. 1684. ——————————

 • 15?? Peder . . .
 • 1573 Rasmus Hansen
 • 1620 Ole Knudsen
 • 1658 Christen Pedersen Sommer
 • 1668 Arrild (Aurelius) Jørgensen Bentzen
 • 1682 Jeremias Anchersen
 • 1713 Niels Pedersen Lund el. Basballe
 • 1716 Nicolai el. Niels Jensen Munch
 • 1745 Niels Hansen Siersted
 • 1773 Jacob Zacharias Jacobsen Hyphoff
 • 1784 Peter Schandorff
 • 1823 Henrik Vilhelm Breinholm
 • 1841 Jens Christian Schmidt

———————————

No 1387. Ølsted og til 1659 Torsted, Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift. L. P. B. 314; K. 4/510; M. S. III.; P. 23; Lkm. 5/118; Kbg. Ølsted 1709 (÷ 1795–1806), Torsted 1741. ——————————

 • 1584 Niels Terkelsen
 • 15?? Søren Olsen
 • 15?? Terkel Nielsen
 • 1648 Christen Jacobsen Bundtmager
 • 1662 Andreas Jacobsen Daugberg (Brasen)
 • 1677 Hans Andersen Grønbech
 • 1686 Elias Svane
 • 1706 Christen Christensen Bagger
 • 1716 Erik Mortensen Herløv
 • 1725 Andreas Tonboe Jensen Høstmark
 • 1743 Andreas Frandsen Raarup
 • 1790 Frederik Jensen Hansen
 • 1801 Jacob Zacharias Hyphoff
 • 1810 Niels Olaus Münster
 • 1824 Frants Wilhelm Trojel
 • 1831 Johan Frederik Holst
 • 1837 Michael Nielsen Schmidth
 • 1840 Halvor Arntzen
 • 1850 Napoleon Secher

———————————

Holmans Herred

No 306. Gauerslund og fra 1807 Vinding, Holmans Herred, Veile Amt, Ribe Stift. L. S.*; L. P. B. 89; K. 2/12; M. S. III; L. S. v. W.; Lkm: 6/194; Kbg. Gauerslund 1743, Vinding 1651. ——————————

 • 1522 Poul Pedersen
 • 1567 Bertel Jensen
 • 1608 Jens Madsen Buch
 • 16?? Jacob Knudsen
 • 1637 Mogens . . . .
 • 1653 Rasmus Jensen
 • 1670 Anders Jespersen Høst el. Holst
 • 1698 Peder Hansen Korseberg (el. Korseborg, Kaarsberg)
 • 1699 Hans Prebensen Wandel (Gaverslund)
 • 1710 Jørgen Hansen Fædder (Amager)
 • 1743 Thiis Martin Ovesen Steenberg
 • 1760 Jens Nielsen Blicher
 • 1765 Hans Rasmussen Schousboe
 • 1772 Hans Allerup Steenberg
 • 1817 Niels Gudme Blicher
 • 1833 Jacob Thune
 • 1855 Jørgen Gad

———————————

No 889. Pjedsted og Gaarslev, Holmans Herred, Veile Amt, Ribe Stift. H. 3/234; K. 3/339; M. S. III.; R. M.; L. S. v. W.; Lkm. 6/192; Kbg. 1705. ———————————

 • 1529 Peder Glambech
 • 1552 Jens Bredal
 • 1599 Bernt Berntsen Fahlenkamp
 • 1646 Peder Berntsen Fahlenkamp
 • 1649 Holger Sørensen Ørum
 • 1672 Laurits Davidsen Foss
 • 1704 Christen Christensen
 • 1731 Lucas Knudsen Knub (Knoff?)
 • 1747 Niels Ewald
 • 1747 Niels Jensen Høstmark
 • 1772 Claus Jørgensen Bang
 • 1797 Hans Buhl
 • 1823 Johan Jacob Edsberg
 • 1850 Jacob Christian Jacobsen
 • 1878 Peter Ammundsen

———————————

No 1064. Smidstrup og Skjærup, Holmans Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III; K. 3/739; R. M.; Lkm. 6/196; Kbg. 1704. ———————————

 • 1530 Mads Jensen
 • 1559 Iver . . .
 • 1602 Mads Jensen Buch
 • 1610 Laurits Iversen
 • 1635 Niels Lauritsen Riber
 • 1668 Clemens Sørensen
 • 1681 Rasmus Strangesen el. Strangensen
 • 1689 Laurits Jensen Risom
 • 1715 Laurits Gertsen Londemann
 • 1743 Johan Christian Jørgensen Fædder
 • 1751 Jacob Ingvardsen Elling
 • 1774 Jens Knudsen Storm
 • 1810 Peter Damgaard Høst
 • 1821 Claus Clausson
 • 1842 Herman Frederik Petersen
 • 1853 Mogens Schjødte
 • 1853 Johannes Angel Sørensen

———————————

No 1336. Vinding, Holmands Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 4/423; Kbg. 1651. ——————————

 • 1526 Niels Bredal
 • 15?? Rasmus Nielsen Bredal
 • 1578 Poul Andersen Colding
 • 1581 Jens Farsen Riber
 • 1585 Jørgen Gregersen
 • 1591 Anders Bredal
 • 1602 Hans Mortensen Buch
 • 1612 Søren Stephansen
 • 1619 Søren Nielsen
 • 1627 Jørgen Pedersen Lemvig
 • 1629 Niels Christensen
 • 1644 Mads Nielsen Ryberg
 • 16?? Knud Sørensen
 • 1679 Peder Hansen Oldenburg
 • 1690 Jesper Andersen Rosteen* (Roest)
 • 1732 Oluf Hansen Bagger

———————————

Elbo Herred

No 145. Bredstrup og indtil 1657, da Kirken ødelagdes, Kongsted, Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 1/279; M. S. III; Lkm. 6/190; Kbg. 1814. ———————————

 • 1584 Mads Pedersen
 • 1619 Poul Ibsen
 • 1656 Iver Nielsen
 • 1660 Niels Christensen Toft el. Warde
 • 1685 Jens Stephansen Meyer
 • 1701 Just Hansen Majoner
 • 1712 Morten Thomsen (Bredsdorff)
 • 1736 Christian Johan Andersen Lunde
 • 1759 David Rasmussen Fog
 • 1764 Hans Rasmussen Schousboe
 • 1765 Jens Pedersen Juul
 • 1779 Frederik Jensen Trellund
 • 1783 Hans Thomsen
 • 1799 Marcus Andreas Thomsen
 • 1802 Poul Fenger
 • 1827 Christen Møller Holst
 • 1830 Hans Agerbek
 • 1834 Johan Arent Adolph
 • 1840 Andreas Jørgen Nielsen
 • 1849 Nissenius Claus Wedel
 • 1860 Frederik Siegfried Friis
 • 1877 Albert Schack

———————————

Fredericia. No 273. Sognepræster til Michaelis Kirke og Erridsø, Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 1/775; L. P. B. 535; M. S. III.; Wilse: Om Fredericia; Lkm. 6/183; Kbg. Fred. Mich. K. 1694, Erridsø 1756. ——————————

 • 1665 Immanuel Cirsovius
 • 1693 Nicholai Wichmann
 • 1708 Henrik Ludvigsen Pontoppidan
 • 1760 Valentin Johansen Bonifacius
 • 1764 Jens Jensen Bergendal
 • 1787 Laurits Hasse
 • 1818 Andreas Peter Meden
 • 1830 Niels Henrik Gude
 • 1840 Hans Christian Rørdam
 • 1850 Carl Christian Boisen
 • 1860 Frederik Ludvig Bang Zeuthen
 • 1875 Carl Viggo Gøtzsche

———————————

Fredericia. No 274. Sognecapellaner til Michaelis Kirke og Erridsø (fra 29/1 1735 Sognepræster til eller Bestyrere af sidstnævnte Sogn). [Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift] Lkm. 6/186. ———————————

 • 1667 Jens Ravn
 • 1667 Johan Lobedanz
 • 1677 Jochum el. Joachim Reimer
 • 1710 Jørgen Albrecht Freuchen
 • 1714 Johan Rathenburg
 • 1718 Peder Samuelsen Lobedanz
 • 1733 Valentin Johansen Bonifacius
 • 1760 Jens Jensen Bergendal
 • 1764 Laurits Pedersen Satterup
 • 1770 Jochum Reimer Fenger
 • 1803 Jacob Schjerning

———————————

Fredericia. No 275. Ordinerede Catecheter til Michaelis Kirke. [Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift] ———————————

———————————

Fredericia. No 276. Sognepræster til Trinitatis Kirke og Veilby. Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III; R. M.; Wilse: Om Fredericia; Lkm. 6/178; Kbg. Fred. Trin K. 1685; Veilby 1735. ——————————

———————————

Fredericia. No 277. Sognecapellaner til Trinitatis Kirke og til Veilby. [Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift] Lkm. 6/181. ———————————

 • 1662 Rasmus Olsen Hirschnach
 • 1685 Hans el. Jens Hansen Bang
 • 1709 Jens el. Hans Salomonsen Lund
 • 1722 Søren Ovesen el. Aagesen
 • 1725 Hans Christian Lauritsen Mørch
 • 1744 Marcus Pedersen Clod
 • 1750 Johannes Johansen Neumann
 • 1776 Jens Beck
 • 1795 Mathias Christensen

——————————

Fredericia. No 278. Ordinerede Catecheter til Trinitatis Kirke. [Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift] ———————————

———————————

No 1164. Taulov og til 1677 (efter Rescr. 11/12 65) Erridsø, Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 4/12; M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/188; S. i K.; Kbg. Taulov 1702 (÷ 1729–30), Erridsø 1755. ——————————

 • 1580 Hans Poulsen
 • 1606 Bertel Iversen
 • 1626 Henrik Bertelsen Tavlow
 • 1632 Christen Olufsen
 • 1667 Laurits Andersen Ringkjøbing
 • 1672 Laurits Pedersen Bang
 • 1697 Jacob Joachimsen Bruun el. Ørum
 • 1703 Niels Clausen Munkeberg (Munkeboe)
 • 1729 Johan Andreas Jepsen Schandorf
 • 1743 Claus Clausen Flyng
 • 1743 Johan Andreas Jepsen Schandorf
 • 1752 Barthold Bartholdsen Hoë
 • 1773 Richard Hagerup Carstensen Volquartz
 • 1783 Jens Bertelsen Bruun
 • 1810 Georg Frederik Brøchner
 • 1828 Jacob Thune
 • 1833 Poul Mathias Bildsøe
 • 1865 David Carl Davidsen

———————————

No 1242. Ullerup og Veilby, Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift. ——————————

 • 1569 Peder Jacobsen
 • 1569 Enevold Gregersen
 • 1608 Niels Nielsen Bøgvad

———————————

Nørre Tyrstrup Herred

No 1293b. Veistrup, N. Tyrstrup Herred, Ribe Amt og Stift. ——————————

 • 1878 Jens Peter Christian Agerskov

———————————

1414 No 1. Bjært, N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1699. ———————————

 • 1528 Mads Hansen (Pistorius)
 • 1544 Just Bendixen
 • 1563 Tøge (Tøger) Hugger
 • 1600 Johann Olsen Schrøder
 • 1634 Jørgen (Georg) Johansen Schrøder
 • 1659 Henrich Christensen Schriver (Skriver)
 • 1660 Jens Ravn (Jessenius/Esaias Corvinus)
 • 1665 Johannes Valentinsen Schmidt v. Eisenberg
 • 1681 Friederich Riis
 • 1699 Johan Christophersen Krahe
 • 1743 Peter Nicolai Sørensen Kleist
 • 1775 Ebbe Ebbesen
 • 1784 Oluf Frederik Leth
 • 1827 Jens Kragh Walther
 • 1841 Andreas Petersen
 • 1868 Maurits Mørch

———————————

1415 No 2. Heils og Veistrup, N. Tyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1739. ———————————

 • 1530 Knud Jensen
 • 1566 Niels Dall
 • 1603 Mads Dall
 • 1640 Hans Dall
 • 1660 Mikkel Rasmussen Storm
 • 1677 Claus Lorentzen (Risbrich)
 • 1683 Nicolaus Krøger
 • 1716 Hack Johansen Skovgaard
 • 1738 Bendix Cramer
 • 1753 Jørgen (Jens) Alexander(sen) Lassen
 • 1784 Stephan Hinrich Prætorius
 • 1807 Falle Erichsen Eisbøl
 • 1838 Bonnich Andreas Bonnichsen
 • 1849 Peter Hansen Schmidt
 • 1850 Peter Høy Aabye
 • 1871 Frederik Vilhelm Wolfgang Topsøe

———————————

1416 No 3. Stenderup, N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1656. ———————————

 • 1529 Gregers . . .
 • 15?? Mikkel Pedersen
 • 1584 Jens Madsen
 • 1612 Mads Jensen
 • 1645 Niels Hansen (Lend)
 • 1656 Christen Christensen Humble
 • 1691 Anton Ryde (Rüde, Rhyde)
 • 1704 Henrik Clausen
 • 1727 Johannes Friederich Boysen
 • 1757 Johann Peter Krahe
 • 1760 Heinrich Lange
 • 1762 Lorenz Bjørnsen
 • 1785 Johan Christian Jessen
 • 1815 Ivar Petersen
 • 1849 Erik Peter Friederich Raben
 • 1850 Johannes Petersen
 • 1871 Jonas Christian Olsen

———————————

1417 No 4. Vonsild og Dalby, N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1659. ———————————

 • 1528 Anton Hansen
 • 1548 Mathias Jensen
 • 1584 Anton Madsen
 • 1617 Mads Antonsen
 • 1654 Anton Madsen Raff
 • 1659 Hans (Johs.) Ryde (Rüde, Rhyde)
 • 1695 Johannes Nissen
 • 1728 Jørgen Seidelin (Andersen Toustrup)
 • 1729 Godske Eskildsen Møller
 • 1730 Cajus Christian Langelo
 • 1768 Peter Feddersen
 • 1812 Søren (Severin) Christian Salling
 • 1834 Poul Jacob Tolderlund
 • 1866 Mourits Mørk Hansen

———————————

1418 No 5. Ødis, N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1762 (÷ 1820-66). ———————————

 • 15?? Laurentius Kønne
 • 15?? Ambrosius . . .
 • 15?? Severin Lutter
 • 1557 Lave (Lauge) Jepsen (Jessen)
 • 1603 Hans Christensen
 • 1627 Niels Nielsen Sartorius
 • 1659 Johan Schrøder
 • 1677 Mathias Lauritsen Harboe
 • 1695 Peter von d. Hardt
 • 1725 Henrich Krahe
 • 1767 Peter Hommelhoff (Hammelev)
 • 1794 Mathæus Gottlieb Chemnitz
 • 1805 Frantz Michelsen
 • 1806 Hans Outzen
 • 1810 Hans Eiler Wolf
 • 1818 Heinrich Vilhelm Clausen Fehr
 • 1834 Lorents Jessen
 • 1860 Johannes Christian Ludvig Plenge
 • 1862 Johan Christian Daniel Hartnack

———————————

No 1421. Aller og Taps, S. Tyrstrup Herred, Haderslev Amt og Stift. Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1714. ———————————

 • 15?? Dampo . . .
 • 1563 Laue Jensen
 • 1567 Dampo Lauesen
 • 1605 Lago Damponis
 • 1634 Johan Schrøder
 • 1664 Peter Petersen Nissen
 • 1682 Jørgen Barsøe
 • 1697 Hans (Johs.) Zoëga
 • 1729 Morten Horsin
 • 1766 Jørgen (Georg) Hansen
 • 1799 Jacob Lauritsen Aagaard
 • 1825 Laurits Aagaard
 • 1833 Hans Christian Fischer
 • 1839 David Davidsen
 • 1855 Johan Jacob Herman Nansen
 • 1868 Ernst Becker

No 1421 b. Taps (alene). N. Tyrstrup (siden Kolding) Hrd., Veile Amt, Ribe Stift.

 • 1865 Johan Jacob Herman Nansen

———————————

Brusk Herred

No 53. Alminde og Viuf, Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Kbg. Alminde 1698, Viuf 1688. ——————————

 • 1859 Adolph Emil Fritz
 • 1869 Ludvig Carl Morits Wagner
 • 1877 Vilhelm Alfred Hey

———————————

No 221. Eltang og Vilstrup, Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 1/564; M. S. III; R. M. (NB. den egentlige Indb. mangler); Lkm. 6/165; Kbg. 1681. ——————————

 • 1579 Niels Griis
 • 15?? Andreas Bendsen Dalin el. Dal
 • 1586 Bartholomæus Winther
 • 1607 Hans Christensen
 • 1650 Niels Nielsen Bøgvad
 • 1681 Peder Clausen Emmerlev
 • 1719 Ulrik Ulriksen Selmer
 • 1727 Jørgen Hansen Seidelin
 • 1780 Thomas Flensborg
 • 1830 Knud Peter Lind
 • 1833 Ulrik Christian Boesen
 • 1841 Leonard Abel
 • 1845 Jacob Samuel Hertel
 • 1859 Ludvig Anton Christian Knudsen

———————————

No 390. Harte og Bramdrup, Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 2/192; R. M.; M. S. III; Lkm. 6/107; Kbg.1659. ——————————

———————————

No 439. Herslev og til 1859 Viuf, Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 2/260; M. S. III; L. S. v. W.; Lkm. 6/171; Kbg. 1688. ——————————

———————————

No 679. Kolding, Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift. L. S.*; Fyhn om Kold. S. 79 ff.; M. S. III; L. P. B. 168; K.; Lkm. 6/153; S. i K. paa en Tavle, skjænket af Agent Wissing; Kbg. 1635. ———————————

 • 1529 Niels Jespersen
 • 1559 Laurits Thomsen Riber
 • 1586 Andreas Bentsen Dallin
 • 1591 Jens Sørensen Harthe
 • 1612 Poul Poulsen Paludan
 • 1635 Ancher Sørensen
 • 1682 Ancher Anchersen
 • 1693 Johan Pedersen Dorscheus
 • 1697 Bartholomæus Pedersen Deichmann
 • 1699 Laurits Christensen Leeh
 • 1746 Mathias Lorentsen Bakke
 • 1767 Hans Hansen Sidelmann
 • 1770 Carsten Volquartz
 • 1803 Peter Raaschou
 • 1813 Jens Johan Garnæs
 • 1817 Peter Arrild Blichert
 • 1837 Jens Severin Hvistendal Galskjøt
 • 1849 Isak Marius Bendtsen Gad
 • 1873 Henrik Christian Leunbach

———————————

No 680. Residerende Capellaner i Kolding. [Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift] H. 10/75; M. S. III; Lkm. 6/159. ———————————

 • 1551 Niels Nielsen Colding
 • 1556 Iver Bertelsen /Bartholin
 • 1566 Jørgen Mortensen Colding
 • 1570 Jonas Jensen Colding
 • 1583 Jens Sørensen Harthe
 • 1591 Anders Mikkelsen Colding el. Buch
 • 1608 Poul Poulsen Paludan
 • 1612 Jens Sørensen Hundevad
 • 1659 Ancher Mogensen
 • 1686 Rasmus Clausen Bager
 • 1698 Søren Sørensen Weibye
 • 1704 Christian Kjerulf
 • 1708 Frederik Christian Lehmejer
 • 1746 Rudbek Mogensen Lucoppidan
 • 1750 Ole Nielsen Westphal
 • 1772 Parmo Carl Petersen
 • 1803 Jens Johan Garnæs
 • 1814 Christian Plesner
 • 1824 Jacob Samuel Hertel
 • 1831 Jens Severin Hvistendahl Galskjøt
 • 1837 Christian Frederik Kragerop
 • 1849 Henrik Ferdinand Binzer

 • 1859 Jens Mathias Lind Hjort
 • 1860 Niels Andersen
 • 1872 Hans Emil Meyling

———————————

No 681. Præster til Hospitalet i Kolding. [Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift] K. 1/429; M. S. III; Lkm. 6/163; Kbg. 1755–85. ———————————

 • 1584 Jørgen Hansen
 • 1613 Niels Jørgensen
 • 16?? Morten Sørensen
 • 1654 Bertel Christensen
 • 1686 Niels Pedersen Wred el. Wrede el. Wrad
 • 1689 Oluf Jochumsen Bützow
 • 1708 Lorents Mathiesen Bakke
 • 1719 Christian Vilhelm Jensen Lund
 • 1722 Christen Lauritsen Søbye
 • 1730 Rudbek Mogensen Lucoppidan
 • 1746 Ole Nielsen Westphal
 • 1750 Hans Hansen Tellesen
 • 1754 Frederik Frantsen Kragh
 • 1760 Christopher Sølling
 • 1767 Peder Madsen Hegelund
 • 1776 Laurits Munch
 • 1776 Richard Hagerup Carstensen Volquartz
 • 1779 Niels Holst Jürgersen
 • 1801 Johan Elias Ludvig Luplau

———————————

No 1086. Starup (Øster-) og Nebel, Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 3/855; R. M.; M. S. III; Lkm. 6/109; Kbg. 1712. ———————————

 • 1543 Peder Christensen
 • 1584 Jens Pedersen
 • 1593 Mads Jensen
 • 1610 Christen Jensen Harboe
 • 1633 Albert Jacobsen Wilstrup
 • 1669 Niels Lauritsen Fog
 • 1699 Peder Ibsen el. Jacobsen Kragelund
 • 1708 Christian Kjerulff
 • 1731 Johan Otto Jochumsen Soltau el. Solthau
 • 1747 Jens Nielsen Blicher
 • 1760 Jens Ottesen Høyer
 • 1771 Henrik Henriksen Bützow
 • 1798 Joachim Otto Schack From
 • 1808 Ludvig Michael Lund
 • 1832 Hans Christian Storm
 • 1833 Mathias Kragh
 • 1839 Peter Frederik Adolph Hammerich
 • 1844 Peter Andreas Frederik Theilade
 • 1866 Maurits Mørch
 • 1868 Søren Wedege Blicher

———————————

Jerlev Herred

No 214. Egtved og fra 15 . . Ødsted, Jerlev Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 1/627; M. S. III.; R. M. 14/6 1766; Lkm. 6/200; Kbg. 1690. ———————————

 • 1531 Mads Buch
 • 1584 Niels Madsen Buch
 • 1588 Søren Poulsen
 • 1639 Peder Iversen (Munck)
 • 1659 Søren Jensen Horsens (Horsdalinus)
 • 1696 Peder Hansen Storm
 • 1733 Knud Nielsen Storm
 • 1767 Ancher Knudsen Storm
 • 1786 Christian Jensen Warming
 • 1800 Johan Peter Købke
 • 1818 Knud Storm
 • 1842 Jens Orten Bøving
 • 1864 Johan Georg Tilemann
 • 1875 Sophus Scheel Brummer

———————————

No 535. Høien og Jerlev, Jerlev Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 2/489; R. M. 3/6 1766; M. S. III.; Lkm. 6/198; Kbg. 1683. ———————————

 • 1584 Niels Røed
 • 15?? Jørgen Nielsen
 • 1598 Peder Pedersen Getzør
 • 1619 Peder Poulsen
 • 16?? Peder Madsen Friis
 • 1654 Oluf Jørgensen (Hansen?) Bang
 • 1681 Jens Hansen Sandager
 • 1710 Hans Rasmussen Thasan el. Thosan
 • 1736 Jens Pedersen Storm
 • 1768 Jacob Wolrathsen Holm
 • 1800 Hans Wissing
 • 1837 Niels Hansen Olivarius
 • 1849 Jørgen Vilhelm Marckmann
 • 1850 Jürgen Jürgensen
 • 1852 Peter Sveistrup
 • 1869 Frederik Werliin

———————————

Tørrild Herred

No 144. Bredsten og fra 28/6 1826 (nu kun ad interim) Skibet, Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift. Lkm. 6/261; K. 1/292; M. S. III; L. S v. W.; Kbg. 1727. ——————————

 • 1569 Peder Olufsen
 • 1585 Niels Villumsen
 • 1635 Mads Andersen Bredal
 • 1669 Laurits Lauritsen
 • 1681 Terkel Jensen Horsens (Borchsenius)
 • 1711 Niels Hansen Heeboe (Paludan)
 • 1724 Jørgen Hansen Bang
 • 1755 Lorents Caspersen Buchholtz
 • 1772 Andreas Josephsen Brinchmann
 • 1793 Frederik Petersen
 • 1823 Jacob Johan Laurberg
 • 1864 Jørgen Christian Gravenhorst
 • 1866 Andreas Teilmann
 • 1869 Hans Sørensen
 • 1877 Georg Ernst Becker

———————————

No 549. Jelling og Hover, Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 2/553; L. S.*; L. P. B. 396; M. S. III.; Lkm. 6/254; Kbg. 1750 (defect). ——————————

 • 1554 Niels Smed el. Fabricius
 • 1575 Anders Nielsen
 • 1619 Søren Stephansen
 • 1629 Jørgen Pedersen Lemvig
 • 1667 Søren Jørgensen Jelling
 • 1668 Laurits Andersen Gonsager
 • 1703 Lars Gregersen Fog
 • 1705 Mourits Mouritsen Høyer
 • 1724 Mikkel Olufsen Schytte el. Schiøtte
 • 1743 Peder Henriksen Moss
 • 1750 Poul Pedersen Wedel
 • 1782 Cai Lorentsen Stallknecht
 • 1796 Rasmus Nielsen Møller
 • 1802 Christian Lünow Ferslev
 • 1831 Johan Christian Julius Zahle
 • 1837 Peter Frederik Nielsen
 • 1849 Carl Emil Kemp
 • 1856 Hans Jørgen Marius Svendsen
 • 1873 Jens Christian Madsen

———————————

No 684. Kollerup (St. Nicolai K.) og Vindelev, Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III.; K. 2/620; Lkm. 6/299; S. i K; L. S. v. W.; Kbg. 1659. ——————————

 • 1534 Jens Knudsen
 • 1543 Knud Bertelsen
 • 1571 Jens Knudsen
 • 1591 Knud Jørgensen
 • 1610 Daniel Jensen
 • 1637 Søren Andersen
 • 1656 Niels Christensen Brunow (Bruun)
 • 1659 Søren Christensen Svendstrup
 • 1678 Hans Jørgensen Bjerth (Berth)
 • 1709 Laurits Nielsen Haarslund (Haaslund)
 • 1755 Christen Christiansen Thissenius
 • 1773 Søren Frederiksen Winther
 • 1781 Peder Møller Grønlund
 • 1812 Arrild Brøchner
 • 1846 Benedict Gudmundsen Scheving
 • 1859 Johan Henrik Henriksen
 • 1860 Georg Søren Knæckenborg

———————————

No 856. Nørup og fra 19/6 1679 Randbøl (Slaugs-), Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III.; L. P. B. 204; D. Kirker o. s. v. 2/17; K. 3/191; Lkm. 6/267; Kbg. 1679. ——————————

 • 1584 Mathias Jensen
 • 1610 Christen Bertelsen
 • 1648 Henrik Henriksen Mariboe
 • 1648 Mogens Jensen Rosenvinge
 • 1679 Alexander Jacobsen Falch
 • 1722 Falch Alexandersen Falch
 • 1731 Mikkel Christensen Overgaard
 • 1737 Peder Jørgensen Stauning
 • 1749 Gert Carstensen (Castensen)
 • 1755 Rasmus Eskilsen Haunstrup
 • 1799 Hans Arentsen Steenstrup
 • 1820 Poul Sveistrup
 • 1840 Hans Christian Janus Nicolai Balthasar Krarup Sveistrup
 • 1861 Carl Verner Blume
 • 1874 Georg Emil Becker
 • 1878 Jens Caspar Verner Valeur

———————————

No 1022. Skibet (Skibbet), Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 3/661; M. S. III.; B. M. 18/11 1767; Lkm. 6/258; Kbg. 1672 (÷ 1706). ——————————

 • 15?? Terkil Jensen
 • 1578 Morten Buch
 • 1610 Jacob Svendsen
 • 1654 Poul Jørgensen (Aastrup)
 • 1691 Hans Jørgensen Bang
 • 1707 Jacob Jensen
 • 1746 Christopher Elovius Jacobsen Einsperg
 • 1761 Andreas Sørensen Bredstrup
 • 1776 Offer el. Olfert Jørgensen Bang
 • 1818 Henrik Conrad Jørgensen
 • 1820 Vilhelm Carl Schousboe
 • 1872 Emil Ferdinand Koch

———————————

Nørvang Herred

No 141. Brande, Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. H. 3/228; L. P. B. 366; K. 1/243; M. S. III.; Lkm. 6/220; Kbg. 1774. ———————————

 • 1584 Søren Madsen
 • 15?? Caspar Sørensen
 • 1603 Antonius Hansen
 • 1638 Laurits Nielsen Winther
 • 1658 Peder Eskilsen Bramminge
 • 1660 Otto Sørensen
 • 1696 Søren Ottesen
 • 1708 Henrik Jensen (Hansen?) Jerne
 • 1717 Jens Lauritzen Risum el. Risom
 • 1757 Knud Peder Christensen Søltoft
 • 1763 Niels Christian Claussen
 • 1786 Jens Frederiksen Breum
 • 1792 Severin el. Søren Møller
 • 1801 Ludvig Michael Lund
 • 1808 Joachim Otto Schack From
 • 1823 Niels Bay Lund
 • 1838 Ludvig Blædel
 • 1851 Hans Jensen
 • 1865 Peter Christian Olesen
 • 1875 Jørgen Andersen

———————————

No 299. Gadbjerg og Lindballe (til 1680), Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. R. M.; Kbg. 1719. ——————————

———————————

 • 1866 Hans Hansen Andersen Meier
 • 1876 Peter Sølling Schousboe

———————————

No 337. Greis og Sindbjerg, Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 2/98; L. P. B. 135; M. S. III.; Lkm. 6/243; L. S. v. W.; Kbg. 1689. ———————————

 • 15?? Jens Grøn
 • 1584 Laurits Jørgensen
 • 15?? Knud Christensen
 • 1610 Niels Terckildsen
 • 1619 Niels Nielsen
 • 1661 Jens Gregersen
 • 1671 Bertel Jensen Greis
 • 1688 Jørgen Pedersen Stauning
 • 1700 Laurits Hansen Billeschou
 • 1727 Jens Laurits Nielsen Ussing
 • 1770 Peder Laugesen Borch
 • 1777 Niels Cortsen Bisted
 • 1811 Hans Christian Monrad
 • 1823 Ole Olsen
 • 1857 Jens Frederik Winstrup
 • 1877 Peter Høeg

———————————

No 512. Hveisel og Givskud, Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 2/425; M. S. III.; Lkm. 6/223; Kbg. 1724. ———————————

 • 1584 Torben Christensen
 • 1610 Mikkel Jensen
 • 1629 Bertel Christensen
 • 1658 Simon Hansen
 • 1669 Mads Hansen Svane
 • 1674 Christen Nielsen
 • 1677 Esbern Sørensen
 • 1691 Peder Nielsen Arensbjerg
 • 1732 Johan Pedersen Arensberg
 • 1749 Jens Jørgensen Mandix
 • 1763 Johannes Antoniussen Monrad
 • 1796 Peter Petersen Geltzer
 • 1837 Johan Christian Julius Zahle
 • 1849 Eiler Sophus Wolf

———————————

No 838. Nykirke (Øster- el. St. Petri K.) og indtil 22/1 1866 Give, Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III.; K. 3/138; R. M. 7/6 1766; Lkm. 6/135; L. S. v. W.; Kbg. 1700; men defect 1800–15. ———————————

 • 1575 Claus . . .
 • 15?? Søren Nielsen Smed
 • 1608 Peder Jensen
 • 1640 Jens Berntsen Falk el. Falenkamp
 • 1660 Jens Andersen Bendstrup
 • 16?? Stephan Jørgensen Jelling
 • 1675 Hans Jørgensen Jelling
 • 1704 Johan Balthasar Bilhardt
 • 1746 Mikkel Hansen Haasum
 • 1754 Lorents Caisen Stallknecht
 • 1798 Lorents Stallknecht
 • 1817 Michael Andreas Fosie Berg
 • 1819 Andreas Jørgen Fischer Bastrup
 • 1820 Johan Arent Adolph
 • 1834 Christian Edvard Møller
 • 1847 Jens Andreas Mølsted
 • 1859 Johan Conrad Bolvig
 • 1869 Peter Andreas Caspar Simonsen
 • 1873 Hans Christian Hansen
 • 1874 Frederik Theodor de Fine Olivarius
 • 1877 Frits Holger Christiani

———————————

No 873. Omme (Sønder-) og Houen, Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III.; K. 3/227; R. M. 3/2 1766; H. 10/76; Lkm. 6/228; Kbg. 1685. ——————————

 • 1557 Jacob Pedersen
 • 1610 Jens Nielsen
 • 1643 Niels Poulsen Leirskov
 • 1658 Niels Jørgensen Friis
 • 1674 Hans Pedersen Hegelund
 • 1675 Anders Adamsen
 • 1684 Oluf Nielsen Leirskov
 • 1691 Søren Mikkelsen Heerup (Hærup)
 • 1714 Thomas Hansen Wellejus
 • 1753 Hans Jørgensen Bang
 • 1794 Hans Thorning Wellejus
 • 1814 Jeremias Müller
 • 1821 Peter Voetmann
 • 1829 Johannes Angel Sørensen
 • 1837 Frederik Ludvig Theodor Gottlieb
 • 1840 Schøller Parelius Vilhelm Birkedal (Birchedahl)
 • 1849 Johan Peter Bøttiger
 • 1858 Edvard Vilhelm Ausust Rambusch
 • 1871 Jacob Frederik Gottschalk Wiberg
 • 1873 Carl Lorenzen Nissen

———————————

No 873b. Res. Capellaner i S. Omme og Houen. [Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift] ——————————

 • 1877 Peter Jerndorf Storm Riemann

———————————

No 924. Ringgive (dvs. Ringhøi) og fra 23/2 1684 Gadbjerg og Lindeballe, Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III; L. P. B. 357; R. M. 21/12 1765; Lkm. 6/225; S. i K.; Kbg. 1719. ——————————

 • 1584 Mikkel Andersen
 • 1610 Claus Clausen Hønborg
 • 16?? Niels Olsen Borch
 • 1661 Niels Pedersen
 • 1678 Niels Nielsen Borch
 • 1691 Peder Christensen Mulvad
 • 1719 Søren Andersen Bruun (Braun)
 • 1728 Johan Gertsen Londemann
 • 1744 Ancher Laugesen Borch
 • 1795 Peter Sølling
 • 1801 Henrik Conrad Jørgensen
 • 1818 David Gjellebøl
 • 1835 Jens Christian Schousboe
 • 1851 Rasmus Kirketerp
 • 1855 Nicolai Christopher Kall Fogh

———————————

No 925. Ringgive og Give (see Nr. 924), Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. ———————————

 • 1866 Jens Frederik Feilberg
 • 1872 Jens Nicolai Leth Dalsgaard

———————————

No 1066. Snede (Øster-), Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 4/599; M. S. III.; R. M. 10/1 1769; L. P. B. 296; Lkm. 6/240; Kbg. 1638 (÷ 1702-07). ———————————

 • 1584 Axel Iversen
 • 15?? Jens Christensen
 • 1610 Christen Jensen
 • 1629 Mikkel Pedersen
 • 1640 Peder Pedersen Bering
 • 1659 Søren Justesen (Horsdalinus)
 • 1679 Søren Schjellerup Madsen
 • 1692 Malthe Jørgensen Junghaus
 • 1707 Mathias Hansen Selmer
 • 1739 Johan Henrik Mathiesen Selmer
 • 1780 Johan Hernik Hansen Neuchs
 • 1796 Johannes Monrad
 • 1802 Gottfred Schmidt Schønau
 • 1832 Severin Ahlmann Mossin
 • 1835 Hieronymus Grauer
 • 1854 Rasmus Kirketerp
 • 1869 Jens Vahl
 • 1877 Ole Carl Ipsen

———————————

No 1218. Tyregod og Vester, Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 4/91; M. S. III., L. P. B. 395; Lkm. 6/232; Kbg. 1713. ——————————

 • 15?? Rasmus Nielsen Bredal
 • 1577 Niels Mikkelsen
 • 1598 Claus Sørensen Nykirke
 • 1639 Jørgen Hansen Arp
 • 1661 Jacob Christensen Tistrup
 • 1676 Ove Knudsen Sander
 • 1700 Christen Nielsen Worgod
 • 1714 Søren Christensen Borch
 • 1722 Hans Pedersen Bering
 • 1760 Niels Galthen Hansen Bering
 • 1769 Christian Jensen Paludan
 • 1790 Laurits Svindt Feld
 • 1803 Søren Ancher Winther
 • 1815 Mathias Rahbek
 • 1836 Carl Christian Nicolai Balle
 • 1845 Janus Køster
 • 1858 Jens Leth Møller
 • 1864 Carl Marcus Schmidt (selv Smidt)
 • 1877 L. J. Jensen
 • 1877 Hans Leon Wlademir Harald Biering

———————————

No 1239. Uldum og Langskov, Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift. M. S. III.; L. P. B. 167; K. 4/126; Lkm. 6/237; Kbg. 1746. ———————————

 • 1584 Christen Andersen
 • 1610 Bertel Sørensen
 • 1632 Peder Bay
 • 1645 Anders Nielsen Bøgvad
 • 1659 Jens Christensen Wandel
 • 1688 Niels Sørensen Torup
 • 1696 Offe el. Olfert Mouritsen Høyer
 • 1729 Mourits Offesen Høyer
 • 1760 Søren Frantsen Bornemann
 • 1780 Christian Plesner
 • 1791 Rasmus Nielsen Møller
 • 1796 Hans Resen Steenstrup
 • 1803 Marcus Plesner
 • 1818 Herman Dominicus Bechmann Rehling
 • 1819 Rasmus Ussing
 • 1859 Jens Ludvig Frederik Bagger
 • 1861 Carl Emil Kirketerp
 • 1877 Anders Andersen

———————————

No 1287. Veile (St. Nicolai) og Hornstrup, Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift. K. 4/257; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 296; Gaarmann 46; Lkm. 6/214; Kbg. Veile 1714 Hornstrup 1750. ———————————

 • 1539 Oluf Nielsen
 • 1560 Niels Madsen Buch
 • 1584 Jens Farsen Riber
 • 1603 Peder Christensen Riber
 • 1611 Mads Jensen Medelfart
 • 1613 Peder Hansen Sture
 • 1617 Jens Pedersen
 • 1620 Laurits Clemensen
 • 1624 Christen Jensen (Weyle)
 • 1627 Niels Frantsen (Qvist)
 • 1642 Henrik Eriksen Pontoppidan
 • 1659 Knud Pedersen Kragelund
 • 1659 Hans Jeremiasen Wulff
 • 1693 Jeremias Hansen Wulff
 • 1714 Eskild Nielsen Busch
 • 1724 Mourits Mouritsen Høyer
 • 1750 Christian Henrik Pedersen Winther
 • 1768 Hans Henrik Christophersen Neuchs
 • 1785 Laurits Hansen Smith
 • 1788 Jens Riddermann Schjøth
 • 1805 Hans Ditlev Friis
 • 1827 Hans Christian Mathias Krarup
 • 1834 Jacob Lerche Jørgensen
 • 1863 Carl Christian Wittrup

———————————

No 1288. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Veile og Hornstrup fra . . . , tillige Præster til Hospitalet og fra 6/10 1741 til Vinding [Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift] Gaarmann 74; M. S. III. ———————————

 • 15?? Hans Sørensen
 • 15?? Oluf Andersen
 • 15?? Hans Iversen Find el. Findsen
 • 1602 Anders Bredal
 • 1627 Mikkel Pedersen
 • 1629 Oluf Andersen Bredal
 • 1654 Jacob Knudsen
 • 1657 Kjeld (Chilian) Christophersen
 • 1670 Hans Lauritsen
 • 1689 Mathias Lime Johansen
 • 1696 Falch Bøgh
 • 1740 Peder Lauritsen Holst
 • 1742 Christian Henrik Pedersen Winther
 • 1750 Hans Henrik Christophersen Neuchs
 • 1768 Peder Christiansen Winther
 • 1791 Hans Høxbroe
 • 1798 Svenning Severin Haugaard

———————————

No 1289. Veile Hospital, [Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift] ———————————

 • 1583 Laurits Jørgensen

———————————

No 1290. Ordinerede Catecheter i Veile. [Nørvang Herred, Veile Amt, Ribe Stift] ———————————

———————————