Årslev Sogn (Randers Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Årslev Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Randers Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Sønderhald Herred (Randers Amt). I sognet ligger Årslev kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hørning Sogn og fra 16?? med Lime Sogn

 • 1536 Peder Lincher el. Linscher
 • 1547 Peder Madsen Bruun
 • 1590 Hans Pedersen Bruun
 • 1628 Jørgen Nielsen Nielstrup
 • 1650 Christen Olsen
 • 1669 Søren Jensen Winther
 • 1682 Ole Pedersen Øie el. Øye
 • 1724 Hans Jacobsen Buch
 • 1726 Niels Jacobsen Buch
 • 1731 Poul Nielsen Sass
 • 1764 Laurits Nielsen Brunov
 • 1783 Frederik Christian Hviid
 • 1815 Christian Frederik Friis
 • 1830 Niels Jacob Schou
 • 1851 Sophus Vilhelm Wiberg
 • 1858 Niels Bertelsen Gjølbye

Følgende beskrivelse af Årslev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Aarslev Sogn omgives af Annekset Hørning og Essenbæk Sogn samt Galten Hrd. (Ølst og Voldum S.), fra hvilket det paa Sydgrænsen skilles ved Alling Aa. Kirken, mod S. Ø., ligger 1 1/4 Mil S. Ø. for Randers. De højtliggende, bakkede Jorder ere sandmuldede eller lerblandede.

Fladeindholdet 1896: 1284 Td. Ld., hvoraf 587 besaaede (deraf med Rug 119, Byg 107, Havre 254, Blands. til Modenh. 26, Grøntf. 28, Kartofler 13, andre Rodfr. 39), Afgræsn. 396, Høslæt, Brak, Eng m. m. 217, Have 8, Skov 16, Moser 13, Heder 13, Veje og Byggegr. 31 Td. Kreaturhold 1898: 120 Heste, 490 Stkr. Hornkvæg (deraf 238 Køer), 320 Faar, 157 Svin og 7 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 109 Td.; 22 Selvejergde. med 102, 32 Huse med 7 Td. Hrtk. og 15 jordløse Huse, c. 1/4 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 311 (1801: 222, 1840: 314, 1860: 339, 1890: 273), boede 1890 i 64 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 17 levede af immat. Virksomhed, 147 af Jordbr., 61 af Industri, 8 af Handel, 14 af forsk. Daglejervirks., 17 af deres Midler, og 9 vare under Fattigv.

I Sognet Byen: Aarslev med Kirke, Præstegd., Skole, Forsamlingshus (opf. 1887), Mølle og Telefonstation. Ejstrupgaard har 14 Td. H., 183 Td. Ld., hvoraf 10 Eng, 3 Mose, Resten Ager. Aarslev Mølle har 13 Td. H., 138 Td. Ld., hvoraf 16 Eng, 7 Skov, Resten Ager. Andre Gaarde: Elisaholt, Vandborg, Charlottehøj, Birkehus.

Aarslev S., een Sognekommune med Annekset, hører under Rougsø m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion (Randers), Randers Amtstue- og Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 3. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 323. Lægd. Kirken tilhører den Hørningske Stiftelse.

Kirken (i kat. Tid Præbende til Aarhus Kapitel), indviet til St. Karen, bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af huggen Granit paa Sokkel med Skraakant. Korbuen, Norddøren (tilmuret), paa hvis Tympanon Christus paa Korset (se Aarb. f. n. Oldk. 1896 S. 281), og et Vindue ere bevarede. I 1868 blev Kirken delvis ombygget (Arkitekt: V. Puck i Aarhus), Skibet forlængedes betydeligt mod V., hvor en høj Klokkekam opførtes, og Vaabenhuset tilføjedes, alt væsentlig af Mursten og cementpudset. Altertavlen, i Renæssancestil, er rest. 1900; i Midtfeltet et Maleri (Mariæ Bebudelse) af Frk. C. J. Preetzmann, fra 1844. Alterstager, skænkede 1656 af Jmfr. Anne Lange. Døbefont af Træ i Renæssancestil. (Den oprindl. Granitfont, med Dobbeltløver, staar i Præstegaardens Have). Prædikestol i Renæssancestil. Malmlysekrone, skænket 1698 af Præsten Ole Pedersen Øye og Hustru.

Efter Sagnet har der i Nærheden af Birkehus staaet et lille Kapel, indviet til St. Nicolaus. Stedet vises endnu, men der er ingen Bygningsrester.


Eksterne Link